Apel do komisarza Wojciechowskiego o pomoc dla rolników

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego – Norbert Lins domaga się od unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego pilnej pomocy dla rolników. Chodzi o to, by zapewnić stałe dostawy żywności dla obywateli.

pomoc dl rolników, Janusz Wojciechowski, Norbert Lins

W liście skierowanym do komisarza UE ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa PE Norbert Lins (PPE, DE) zaapelował o pomoc dla rolników, by uniknąć zakłóceń w dostawach żywności.

– Europejscy rolnicy nie tylko mają trudności z kontynuowaniem codziennej pracy, ale napotykają coraz większe trudności w dostępie do środków produkcji i dostarczaniu swoich produktów europejskim konsumentom. Ta poważna sytuacja wymaga pilnych działań – podkreślił Lins.

– Nasi rolnicy czekają na zdecydowane i skuteczne działania, by mogli zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w UE w tych trudnych czasach – powiedział.

Jaki wpływ na funkcjonowanie rynków rolnych ma koronawirus?

Zielone korytarze także dla pasz i środków produkcji

Lins z zadowoleniem przyjął starania Komisji o utrzymanie swobodnego przepływu towarów na rynku wewnętrznym, ale podkreślił, że to nie wystarczy.

-Wzywamy Komisję do pójścia o krok dalej, nie tylko pozwalając żywności przekraczać granice „zielonymi korytarzami”, ale umożliwiając to także paszom, nawozom i środkom ochrony roślin – powiedział.

Lins powiedział, że Komisja Europejska powinna przygotować strategię, która „maksymalnie uprości procedury [administracyjne], wesprze najbardziej dotknięte sektory” i zwalczy spekulacje na rynku.

Wezwał także państwa członkowskie UE do znalezienia sposobów na umożliwienie pracownikom sezonowym transgranicznego przemieszczania się w sezonie zbiorów.

Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here