Apelują o odwagę w reformowaniu WPR

ARC 2020, porozumienie organizacji społecznych z całej Europy naciska na decydentów, by wykazali się odwagą w reformowaniu Wspólnej Polityki Rolnej. Na drugiej europejskiej konferencji, która odbyła się w dniu 13 lipca 2011 r. w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego w Brukseli, członkowie ARC dyskutowali perspektywy reformy z Komisarzem Dacianem Cioloşem, Markiem Sawickim – Prezydentem Rady Ministrów Unii Europejskiej i Albertem Dessem – sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego .

Odnosząc się do  "Komunikatu społeczeństwa obywatelskiego do instytucji Unii Europejskiej", opublikowanym przez ARC2020 w dniu 19 listopada 2010 r., równolegle do dokumentów Komisji Europejskiej rzecznik ARC2020 – Arie van den Brand powiedział:

"Wierzymy, że nasz głos był słyszany od czasu rozpoczęcia konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim w ubiegłym roku, przynajmniej zgodziliśmy się co do wyzwań, które stoją przed nami wszystkimi. Konieczne są radykalne zmiany, by sprostać zmianom klimatycznym, utracie różnorodności biologicznej i wielkim dysparytetom społecznym w Europie i na świecie. Teraz europejscy decydenci muszą wykazać się odwagą w pracy na rzecz długoterminowych zmian politycznych. Nowa Wspólna Polityka Rolna musi być skierowana na to, jak naprawdę zrównoważone systemy rolnicze i żywnościowe będą wdrożone w praktyce, jak rynki mogą lepiej działać, by oferować rolnikom sprawiedliwy dochód i zapewnić konsumentom żywność dobrą dla zdrowia. Żeby zaoferować wystarczającą ilość żywności w długoterminowej perspektywie, potrzebujemy rzeczywistej zmiany paradygmatu, która zakończy aktualne niezrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, przesunie rolnictwo w kierunku systemów solarnych i zredukuje powierzchnię gruntów użytkowanych za granicami Europy na produkcję pasz dla zwierząt. Potrzebujemy także renesansu wsi przez specyficzną politykę wiejską, włączającą wszystkich, taką, która wzmocni lokalne zarządzanie i innowacje we wszystkich regionach Europy”.

Na konferencji wypowiadał się  Jim Harkness z Institute for Trade and Development Policy (IATP – Instytut Polityki Handlu i Rozwoju w USA) mówiąc o potencjalnych transatlantyckich i globalnych koalicjach w budowaniu zrównoważonych systemów żywnościowych; Tim Lang – profesor polityki żywnościowej City University London, który powiedział, że oczywiste powiązania rolnictwa z żywnością i zdrowiem publicznym nie zostały jeszcze wystarczająco podkreślone w debacie o WPR oraz Erik Mathijs – profesor i dyrektor wydziału ekonomiki rolnictwa i gospodarki żywnościowej  uniwersytetu K.U.Leuven (Belgia), który wskazał na możliwości odejścia od „produktywizmu” do „wystarczalności” w produkcji i konsumpcji żywności. 

Członkowie ARC poczuli się wzmocnieni końcowymi słowami Komisarza Cioloşa, który powiedział, że ARC nie powinna stanąć na tym, że „komunikowanie się społeczeństwa obywatelskiego z instytucjami Unii Europejskiej” została zakończona.

– Właściwie chciałbym zaostrzyć Wasz apetyt na bardziej konstruktywną pracę po opublikowaniu propozycji legislacyjnych dotyczących WPR w październiku tego roku – powiedział Cioloş.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­———————————————————————————————————————
ARC, the Agricultural and Rural Convention 2020 – Konwencja Rolnicza i Wiejska, powstała na początku 2010 r. jako platforma pozwalająca zaangażowanym obywatelom oraz organizacjom prowadzić lobbing na rzecz zrównoważonej reformy Wspólnej Polityki Rolnej i rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej. W ramach platformy aktywne są organizacje społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Reprezentują one szerokie zakresy zainteresowań, włącznie z prawami człowieka, organizacje rolników, konsumentów, społeczności wiejskich, ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego, dobrostanu zwierząt, mniejszości, zdrowia publicznego, rolnictwa ekologicznego i wielu innych. 

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here