ARiMR na finiszu PROW 2007-2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczyna finiszować z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Jednym z największych beneficjentów tego Programu jest przetwórstwo rolno-spożywcze, do którego skierowana została pomoc finansowa w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Coraz więcej firm z tej branży, kończy swoje inwestycje dofinansowywane z tego źródła.

Tym, którzy prawidłowo je wykonali i rozliczyli, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła do tej pory ponad 1,5 miliarda złotych wsparcia. Kwoty wypłat będą się jednak sukcesywnie zwiększać, ponieważ większość inwestycji znajduje się w końcowej fazie realizacji. To oznacza, że w najbliższym czasie wielu przedsiębiorców będzie występować o wypłatę przyznanego im przez ARiMR wsparcia zgodnie z podpisanymi z Agencją umowami.
 

 

\"\"

 

Dzięki pieniądzom z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", objętym PROW 2007-2013, powstało ponad 130 zupełnie nowych zakładów przetwórczych, a blisko 450 zostało unowocześnionych i rozbudowanych.

Część przedsiębiorców zdecydowała się w ramach tej pomocy zainwestować w wyposażenie swoich firm w nowoczesne i wydajne maszyny czy też urządzenia produkcyjne oraz linie technologiczne. Wsparcie zostało także przeznaczone na poprawienie jakości wytwarzanych produktów oraz zwiększenie kontroli nad bezpieczeństwem wytwarzanej żywności.
 

Biorąc pod uwagę, że średni poziom dofinansowania otrzymanego z ARiMR wynosi około 40% kosztów kwalifikowalnych, wielu przedsiębiorców nie zdecydowałoby się na przeprowadzenie inwestycji bez wsparcia.

Korzystając ze środków z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" w ramach PROW na lata 2007-2013 największe inwestycje zrealizowały zakłady zajmujące się przetwórstwem mięsa. Otrzymały one z ARiMR około 418 mln zł dofinansowania, co stanowiło  około 28% pomocy wypłaconej dla całej branży rolno-spożywczej. Równie chętnie ze wsparcia  korzystały firmy z sektora owocowo-warzywnego.

Agencja wypłaciła im 371 mln zł (25%). Dalsze miejsca w tym rankingu zajęli przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż hurtową – 244 mln zł wsparcia (16%) oraz zakłady zajmujące się przetwórstwem mleka – ponad 219 mln zł (15%).
Najwięcej pieniędzy z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolne i leśnej" otrzymali przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego – 17% wypłaconych dotychczas środków. Tuż za nimi plasują się przetwórcy z Mazowsza – 15% środków, a dalsze miejsca zajmują województwa lubelskie – 11% i kujawsko-pomorskie – 10%.

W strukturze kosztów realizowanych operacji główne pozycje stanowią:

  • roboty budowlane 33,2%,
  • zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania produktów rolnych 25,6%
  • zakup maszyn lub urządzeń do magazynowania lub przygotowania produktów rolnych  11,6% .

Dotychczas ARiMR przeprowadziła pięć naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" finansowanego z PROW 2007-2013. O wsparcie mogły ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy, a także podmioty zatrudniające do 750 osób i których obrót nie przekracza równowartości 200 mln euro rocznie.
 

Maksymalna wartość dofinansowania mogła wynieść nawet 50 mln zł w przypadku podmiotów skonsolidowanych, w przypadku innych firm było to 20 mln zł. Całkowita kwota wsparcia nie mogła przekroczyć 25%, 40% lub 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji i była uzależniona od statusu przedsiębiorstwa oraz od tego, jaką prowadziło działalność i czy zaopatruje się w surowce u grup producentów rolnych.
 

Środki finansowe, które są wypłacane przez ARiMR w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", w dużej mierze przyczyniają się do rozwoju polskiej branży rolno-spożywczej. Zakłady przetwórcze w naszym kraju, dzięki takiej pomocy stają się coraz nowocześniejsze, bardziej wydajne, a ich produkty pod względem higieny i bezpieczeństwa spełniają najwyższe europejskie i światowe normy. To też sprawia, że nasze wyroby spożywcze mogą skutecznie konkurować z innymi na europejskich i światowych rynkach.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here