ASF: już obowiązują zaostrzone zasady bioasekuracji

Producenci trzody chlewnej z terenów zagrożonych występowaniem wirusa ASF będą musieli ogrodzić swoje gospodarstwa i regularnie przeprowadzać dezynsekcje. Resort rolnictwa wprowadził właśnie zaostrzone przepisy dotyczące bioasekuracji.

\"rolnictwo,

– Od piątku obowiązuje "Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 – poinformował we wczorajszym komunikacie resort rolnictwa.

Nowe przepisy dotyczą gospodarstw położonych na terenie kilkudziesięciu powiatów z województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. 

Producenci świń w systemie otwartym będą musieli zabezpieczyć gospodarstwa ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem.

Właściciele wszystkich chlewni zobligowani zostali do wdrożenia programu monitorowania i zwalczania gryzoni. Ponadto muszą przeprowadzać od kwietnia do listopada każdego roku okresowe zabiegi dezynsekcji.

Nałożony zostaje na nich także obowiązek prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
Producenci świń muszą zabezpieczyć budynki, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych. Poza tym świnie powinny znajdować się w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym.

Hodowca musi przestrzegać zasady, że osoby mające kontakt ze świniami w danym gospodarstwie, nie mogą mieć własnych świń poza tym gospodarstwem; nie mogą też zajmować się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach.

Poza tym właściciele świń muszą mieć plan bioasekuracji, zawierający m.in. rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie, program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami itp.

Dodatkowo na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach hajnowskim w gminach Białowieża, Narew, Narewka, Czyże i Hajnówka oraz białostockim w gminach Zabłudów i Michałowo hodowcy muszą zabezpieczyć budynki inwentarskie oraz budynki i miejsca wykorzystywane do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa. Nie mogą ponadto trzymać świń w budynkach, w których są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.

Termin na dostosowanie gospodarstw do ww. wymagań bioasekuracji upływa 14 sierpnia 2017 r. z wyłączeniem obowiązku zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa – który powinien być spełniony do 31 grudnia 2017 r. – informuje resort rolnictwa.

Terminy, odszkodowania, rekompensaty

Posiadacze utrzymujący świnie na wyżej wymienionych obszarach, którzy nie będą mogli dostosować gospodarstw do ww. wymagań do dnia 14 sierpnia 2017 r., mogą składać  do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji. Wówczas powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń lub poddanie ich ubojowi. Zostanie wydany także zakaz wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych, przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.

Właściciel świń za ubite zwierzęta otrzyma odszkodowanie, a za nieutrzymywanie świń – rekompensatę.

Natomiast posiadaczowi utrzymującemu świnie na ww. obszarze, który nie dostosuje, do dnia 14 sierpnia 2017 r., gospodarstwa do ww. wymagań dotyczących bioasekuracji i nie złoży w tym terminie oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań programu bioasekuracji, powiatowy lekarz weterynarii wyda nakaz zabicia świń utrzymywanych w gospodarstwie i zakaz ich hodowania do 31 grudnia 2018 r.

Taki właściciel otrzyma jedynie odszkodowanie za ubite zwierzęta; nie będzie mu przysługiwać rekompensata.

Termin na dostosowanie gospodarstw do wymagań dotyczących bioasekuracji upływa 14 sierpnia 2017 r.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here