Będą nowe zakazy i nakazy w związku z ASF

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej poinformował o zmianie przepisów w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF w Polsce.

nakazy w związku z ASF, Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej , KZPPTCH, ASF, walka z ASF, zakaz, bioasekuracja,

W nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń wprowadzono nowe zapisy, które mają poprawić efektywność walki z tą chorobą.

Projekt wprowadza całkowity zakaz wysyłki dzików do innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw trzecich. W przypadku Polski mamy zmianę, gdyż zakaz będzie dotyczył całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie jak było wcześniej – tylko rejonu ochronnego, obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia.

W projektowanym rozporządzeniu doprecyzowano wymogi bioasekuracji na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożenia, gdzie nakazuje się zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych. Wcześniejsze zapisy zmienianego rozporządzenia odnosiły się tylko do wykluczenia kontaktu świń jedynie z wolno żyjącymi dzikami.

Projekt rozporządzenia rozszerza wymóg posiadania rejestru wszystkich środków transportu wjeżdżających na na teren gospodarstwa, w tym również środków transportu do przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz do przewozu pasz.
W przypadku świń, utrzymywanych w warunkach fermowych dzików lub świniodzików utrzymywanych w gospodarstwie w systemie otwartym proponuje się, aby wybieg dla nich zabezpieczony był podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stale z podłożem, a każdy wjazd i wyjazd oraz wejście i wyjście z takiego wybiegu było zabezpieczone matą dezynfekcyjną.

Projektowane rozporządzenie będzie obowiązywało po 14 dniach od ogłoszenia.

Redakcja AgroNews, na podst. KZPPTCH, fot. KPP Piotrków Trybunalski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here