Będzie 500 plus na krowę. A nawet więcej!

Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 zgodził się na propozycję zmian w zakresie nowego działania Dobrostan zwierząt. To z tej puli będą wypłacone zapowiedziane przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dopłaty do krów i świń. Okazuje się, że stawki będą wyższe niż obiecał lider partii rządzącej: za świnię można będzie dostać nawet 612 zł, a za krowę 595 zł.

dobrostan zwierząt, 500 plus na krowę, 100 zł na świnię

Szumnie zapowiadane przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dopłaty do krów i świń dojdą do skutku! Co prawda, program ten zostanie uruchomiony dopiero w 2020 roku, a nie w tym, jak obiecywał minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, ale za to z wyższymi stawkami.

– Dopłaty za podwyższony dobrostan to wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt – wyjaśnia ministerstwo.

Jakie dopłaty do tuczników i loch?

Pakiet 1. Dobrostan świń:

   • wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jedną lochę zwiększoną o co najmniej 20%, w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie – stawka płatności 301 zł/szt. rocznie,
   • wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach.  Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jednego tucznika zwiększoną o co najmniej 20%, w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie – stawka płatności 24 zł/szt. rocznie,
   • wariant 1.3. Dobrostan loch – dostęp do wybiegu (dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.1.) – stawka płatności 612 zł/szt. rocznie,
   • wariant 1.4. Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu (dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.2.) – stawka płatności 33 zł/szt. rocznie.

Pakiet 2. Dobrostan krów:

   • wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który będzie wypasał krowy mleczne przez minimum 120 dni w okresie wegetacyjnym – stawka płatności 185 zł/szt. rocznie,
   • wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jedną krowę mleczną zwiększoną o co najmniej 20%, w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie – stawka płatności 595 zł/szt. rocznie,
   • wariant 2.3. Dobrostan krów mamek. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni poza okresem wypasu – dostęp do środowiska zewnętrznego krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg  na powierzchni zwiększonej, o co najmniej 20%w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących utrzymania bydła w systemie otwartym – stawka płatności 329 zł/szt. rocznie.

Na realizację działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 przeznaczono 50 mln euro. Planuje się, że zostanie ono uruchomione w 2020 r.

oprac. Kamila Szałaj, na podst. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here