Będzie więcej czasu na rozliczenie m.in. modernizacji gospodarstw rolnych

Jest szansa na to, że termin składania końcowych wniosków o wypłatę pomocy m.in. z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" będzie wydłużony. Chodzi o inwestycje finansowane z PROW 2007-2013.

 

\"rolnictwo,

 

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach tego działania jest obecnie w fazie uzgodnień.

Jak czytamy na stronie ARiMR, "trwają prace nad wydłużeniem terminu składania wniosków o płatność z niektórych działań inwestycyjnych PROW 2007 – 2013."

Planowane jest wydłużenie terminów składania wniosków o wypłatę pomocy w następujących działaniach inwestycyjnych finansowanych z PROW 2007 – 2013:

  • Modernizacja gospodarstw rolnych;
  • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych;
  • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych;
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

Po zakończeniu prac legislacyjnych i ich opublikowaniu, rolnicy i inni beneficjenci będą mogli starać się o wydłużenie terminu na realizację inwestycji i złożenie wniosków o płatność.

Więcej czasu  na złożenie wniosków o wypłatę pomocy mają już beneficjenci działań "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" finansowanych z PROW 2007 – 2013.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Josh Kelahan

Źródło: ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here