Będzie wsparcie dla rolników sprzedających produkty bezpośrednio z gospodarstwa

Jeszcze w styczniu ma zostać ogłoszony termin naboru wniosków w ramach działania PROW „Współpraca”. Nawet 325 tys. złotych będzie mogła otrzymać grupa minimum 5 rolników, którzy będą sprzedawać produkty ze swojego gospodarstwa.

Będzie wsparcie dla rolników sprzedających produkty bezpośrednio z gospodarstwa
Będzie wsparcie dla rolników sprzedających produkty bezpośrednio z gospodarstwa

Znowelizowane właśnie rozporządzenie wprowadza taką możliwość.  Środki te będą wypłacane w formie ryczałtu i mogą zostać przeznaczone na:

‒ zakupu lub instalacji wyposażenia,

‒ zakupu usług związanych z transportem produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z realizacją operacji,

‒ odpłatnego korzystania z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,

‒ zakupu środków produkcji,

‒ kosztów bieżących.

Rolnicy muszą spełnić pewne wymagania

Aby otrzymać dofinansowane grupa rolników będzie musiała podpisać między sobą umowę regulująca zasady współpracy, rozdziału środków i wskazać lidera, który będzie odpowiedzialny za złożenie wniosku i jego rozliczenie w ARiMR.

Co ważne rolnicy, którzy będą chcieli skorzystać z tych środków muszą spełniać wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:

– w ramach dostaw bezpośrednich,

– przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej,

– w ramach rolniczego handlu detalicznego,

– w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej,

– wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności (przetwórstwo rolno-spożywcze).

Sprzedawcą może pozostać rolnik, członek tej grupy

Grupa musi składać się z minimum 5 rolników. Każdy z nich może produkować i sprzedawać coś innego, np. jajka, warzywa, sery twarogowe, miód, wyroby wędliniarskie. W ramach otrzymanych środków rolnicy mogą założyć i sfinansować stronę internetową do sprzedaży swoich produktów, zakupić samochód chłodnię do ich transportu i sprzedaży bezpośredniej na targowiskach, zakupić elementy wyposażenia służące do przechowywania, przetwarzania czy pakowania produktów, sfinansować reklamę i promocję tych produktów, sfinansować koszty funkcjonowania grupy. Co ważne, niekoniecznie grupa musi być sprzedawcą tych produktów. Sprzedawcą może pozostać rolnik, członek tej grupy.

Andrzej Przepióra
WIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here