Bezpieczeństwo pracy podczas żniw

Rozpoczęły się żniwa, okres wzmożonych prac przy zbiorze zbóż i innych płodów rolnych. Pracujący w polu rolnicy częściej niż zazwyczaj narażeni są na zagrożenia wypadkowe związane z koszeniem zbóż i traw, prasowaniem i transportem słomy oraz siana.

 

\"\"


Zdarzeniom wypadkowym można zapobiec poprzez właściwą organizację pracy
i przestrzeganie następujących zasad:

• dbanie o ład i porządek w obejściu gospodarstwa,
• użytkowanie sprawnych maszyn i urządzeń, wyposażonych w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, sprawny układ hamulcowy i kierowniczy oraz sygnalizację świetlną,
• wykonywanie napraw, usuwanie awarii, zanieczyszczeń i zapchań po wyłączeniu silnika i WOM,
• przebywanie w bezpiecznej odległości od pracujących maszyn i urządzeń,
• prawidłowe zabezpieczenie maszyn i urządzeń podczas pracy i postoju,
• używanie maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty oraz wchodzenie i schodzenie z nich przodem do maszyny,
• nie przewożenie ludzi na przyczepach, błotnikach ciągników, w nieprzystosowanych do tego celu kabinach ciągników, na zaczepach, pomostach i ładunkach,
• zabezpieczenie przewożonych ładunków objętościowych przed upadkiem i osunięciem ze środka transportu,
• stosowanie odzieży roboczej przylegającej do ciała i obuwia przylegającego do kostki na protektorowanej podeszwie,
• zapewnienie właściwej opieki dzieciom,
• stosowanie przerw w pracy na odpoczynek i regenerację sił,
• ograniczenie ekspozycji ciała na działanie słońca i wysokich temperatur.

Należy pamiętać, że zły stan techniczny użytkowanych maszyn i urządzeń, wykonywanie wielu różnorodnych i wyczerpujących czynności jednocześnie, spiętrzenie pracy i pośpiech, który towarzyszy zmiennym warunkom pogodowym, są przyczyną wielu tragicznych w skutkach wypadków.

Źródło: www.krus.gov.p

Redakcja ArgoNews, fot.sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here