Bezpieczeństwo żywności na słabym poziomie?!

Przedstawienie zmian w systemie bezpieczeństwa żywności, które niedawno ogłosiła Komisja Europejska, było jednym z celów seminarium pt. „Nowe wyzwania w produkcji żywności i pasz w UE”, które Biuro Promocji Jakości zorganizowało 20-21 listopada.

 

\"\"

 

Seminarium odbyło się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej i zgromadziło przedstawicieli urzędowej kontroli żywności, firm spożywczych, paszowych, jednostek certyfikujących, polityków, naukowców oraz dziennikarzy.

Prof. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor JHARS, w „Stanowisku Inspekcji w zakresie fałszowania żywności pochodzenia zwierzęcego” podał przykłady niedozwolonych praktyk. Adam Jarecki, audytor Jeronimo Martins Polska, przedstawił zagadnienie Food Defense według standardów IFS i BRC. Omówił system środków zapobiegawczych przed świadomym użyciem niebezpiecznych substancji w zakładzie spożywczym.
   
Główny Lekarz Weterynarii dr Piotr Kołodziej zaprezentował temat patologii przy produkcji żywności i działań służb nadzoru. Powołał się na opinie lekarzy weterynarii „z terenu”, którzy skarżą się na efekt skutków ubocznych tzw. programu „Zero tolerancji”: zbyt małą ilość inspektorów w odniesieniu do nałożonych zadań, brak czasu na przygotowanie się do kontroli oraz czasochłonną biurokrację.

Bogumiła Mikołajczak, b. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, przedstawiła zasady „Nadzoru właścicielskiego i weterynaryjnego nad bezpieczeństwem mleka”, a Aleksander Mackiewicz, prezes Pomona Company, omówił najnowsze wyniki badań podkładek absorpcyjnych MEGA CO2 w opakowaniach mięsa i ryb.

W panelu dyskusyjnym podczas seminarium udział wzięli: Jan Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Adam Jarecki, audytor Jeronimo Martins Polska; dr Piotr Kołodziej, b. Główny Lekarz Weterynarii, prof. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor JHARS; Jacek Łukaszewicz, prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej; Bogumiła Mikołajczak, b. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii; prof. Mieczysław Obiedziński z SGGW; prof. Stanisław Zięba, Honorowy Przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej. Dyskusję moderował Tadeusz Wojciechowski – prezes BPJ i redaktor naczelny „Bezpieczeństwa i Higieny Żywności”.

Paneliści zgodzili się, że wobec niedawnych afer i nieprawidłowości nowe podejście do bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu jest niezbędne. Wskazywano na potrzebę wzmocnienia krajowych służb kontrolnych oraz jasne określenie ich kompetencji, zwłaszcza w kontekście kolejnych chybionych projektów ustaw dotyczących reformy UKŻ. Eksperci zwrócili uwagę również na konieczność efektywniejszej i szybszej współpracy pomiędzy samymi inspekcjami oraz koordynacji działań z organami ścigania.
   
Drugi dzień seminarium rozpoczął wykład dr Piotra Kołodzieja nt. bezpieczeństwa mikrobiologicznego pasz. Z kolei Czesław Łukowski, przedstawiciel przemysłu paszowego, omówił temat pt. „Techniczne i technologiczne aspekty produkcji pasz”. „Nowy standard Pest Control dla biznesu żywnościowego” przedstawił Tadeusz Wojciechowski.

Czytaj więcej:
Niech nikt nie będzie głodny – możemy pomóc potrzebującym!
Szkolenia w zakresie zarządzania w rolnictwie i inżynierii produkcji rolnej – www.zip.up.wroc.pl
Próba wypracowania jednolitych standardów weryfikacji biomasy

Dr Jacek Postupolski, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności w Państwowym Zakładzie Higieny, omówił najważniejsze zmiany ogłoszone w maju br. przez Komisję Europejską w systemie bezpieczeństwa żywności. – Przyjęto nowocześniejsze i uproszczone podejście do ochrony zdrowia, w większym stopniu oparte na ocenie ryzyka.

Celem jest uproszczenie przepisów i wprowadzanie inteligentniejszych regulacji oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych ciążących na zainteresowanych podmiotach. Wszystko to ma służyć skuteczniejszemu i bardziej przejrzystemu systemowi kontroli w całym łańcuchu – podsumował dr Postupolski.
   
Pomimo wystosowanych zaproszeń na seminarium nie pojawili się przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ani Głównego Lekarza Weterynarii.

Źródło : Biuro Promocji Jakości,
Redakcja AgroNews, fot:sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here