Bezpłatny Pakiet Agro Lider dla Rolników

Od połowy marca w Banku BGŻ dostępna jest nowa, kompleksowa oferta pakietów dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla rolników.  Pakietów jest łącznie siedem, skierowanych do różnych klientów w zależności od skali i rodzaju prowadzonej działalności. Dwa z nich są dedykowane klientom z sektora rolno-spożywczego.  Należy do nich Pakiet Agro Lider, polecany osobom fizycznym, prowadzącym działalność wytwórczą w rolnictwie. Zapewnia on podstawową obsługę bankową gospodarstwa:

 • rachunek rozliczeniowy (bieżący) w PLN,
 • system bankowości telefonicznej,
 • system bankowości internetowej,
 • rachunek lokacyjny Agro Eskalacja,
 • rachunek lokat krótko i średnioterminowych w PLN, EUR, USD, GBP oraz w CHF,
 • rachunek lokat terminowych progresywnych w PLN.

Co ważne, by skorzystać z wymienionych usług, wystarczy podpisanie tylko jednej umowy pakietowej. Trzon pakietu stanowi rachunek bieżący oraz rachunek oszczędnościowy Agro Eskalacja. Rachunek bieżący daje możliwość dokonywania rozliczeń związanych z prowadzonym gospodarstwem.


\"\"

 

To bezpieczniejsze i wygodniejsze rozwiązanie, niż tradycyjne rozliczenia gotówką. Dodatkowo poprzez system bankowości telefonicznej i internetowej, klient uzyskuje dostęp do rachunku niezależnie od miejsca i czasu. Dodatkową zaletą przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem rachunku bieżącego jest możliwość bieżącego lokowania nadwyżek pieniężnych.

Taką szansę daje rachunek lokacyjny Agro Eskalacja. 

Wysokość oprocentowania rachunku jest zależna od  zgromadzonych na nim środków, to znaczy im wyższe kwoty lokowanych środków, tym wyższe oprocentowanie. Dodatkowo, klient który przedłoży w banku decyzję o przyznaniu płatności obszarowych, zyskuje  podwyższenie oprocentowania o 0,1 p.p. Ogromnym atutem tego rachunku jest wypłata środków w terminie dogodnym dla Klienta bez utraty oprocentowania. Pozostałe na rachunku środki są nadal oprocentowane. Sytuacja na rynku zmienia się dynamicznie i często wymaga natychmiastowej reakcji. Przykładem może być tutaj oferta zakupu nieruchomości/użytków rolnych/maszyn po atrakcyjnej cenie. Jedna strona chce szybko sprzedać, druga szybko kupić, ale warunek to natychmiastowa płatność. Wówczas dostęp do środków zgromadzonych na rachunku lokacyjnym okazuje się lepszym rozwiązaniem, niż tradycyjna lokata bankowa na określony termin.

Niewątpliwą zaletą Pakietu jest brak opłat za jego posiadanie i korzystanie.  Dodatkowo Klient uzyskuje możliwość zakupu poza pakietowych produktów i usług oferowanych przez Bank, w zależności od potrzeb wynikających z prowadzonego gospodarstwa. Przykładem może być karta debetowa, która daje klientowi możliwość dokonywania wypłat gotówki w bankomatach na terenie całego kraju oraz transakcji bezgotówkowych. Używanie karty stwarza poczucie bezpieczeństwa i nieograniczonego dostępu do środków pieniężnych, poprzez możliwość wypłaty gotówki.

Pakiet Agro Lider – podstawowe zalety:

 • Bezpłatne otwarcie i prowadzanie rachunku,
 • Brak opłat za wpłaty i wypłaty gotówki,
 • Brak konieczności wpłaty w dniu otwarcia rachunku,
 • Stały dostęp do środków pieniężnych dzięki systemowi bankowości telefonicznej i internetowej oraz karty debetowej,
 • Zwrot 1% wartości wszystkich transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą w danym miesiącu, 
 • Powiązanie rachunku rozliczeniowego z rachunkiem lokacyjnym
 • Atrakcyjne oprocentowanie naliczane za cały okres lokowania do dnia poprzedzającego wycofanie środków – dodatkowo dla Klientów przedstawiających zaświadczenie o otrzymywaniu dopłat obszarowych – podwyższane o 0,1 p.p.,
 • Odsetki kapitalizowane na koniec kwartału,
 • Wypłata środków w terminie dogodnym dla Klienta bez utraty oprocentowania. Pozostałe na rachunku środki pozostają oprocentowane,
 • Przelanie środków z rachunku lokacyjnego na rachunek bieżący możliwe za pośrednictwem systemów bankowości telefonicznej i internetowej,
 • Stały dostęp do środków pieniężnych,
 • Wyższe oprocentowanie dla Klientów gromadzących wyższe kwotowo środki, 
 • Nie obowiązuje minimalna kwota wpłaty na rachunek.

Załóż bezpłatny Pakiet Agro Lider.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here