Bierzesz udział w proteście rolników? LIR publikuje zasady prawne

Obecnie w wielu krajach Europy trwają protesty rolników. Protesty mają coraz większy zasięg. Protestują rolnicy w Niemczech, Francji, Holandii, Belgii, Włoszech i w Polsce. Sytuacja finansowa w rolnictwie jest bardzo trudna. Gospodarowanie przy niskich dochodach, bardzo wysokich kosztach produkcji i systemach pomocy UE nie gwarantuje już rentowności gospodarstw rolnych.

Postulaty NSZZ RI Solidarność do protestów od 9.02.2024 r. >>

Mapka lokalizacji zgłoszonych protestów >>

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji rolników w dniu 5 lutego 2024 r. w Biurze Lubelskiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie przewodniczących lub delegatów Rad Powiatowych w sprawie poparcia postulatów polskich rolników protestujących wobec Wspólnej Polityki Rolnej oraz importu zbóż z Ukrainy. Na spotkanie zostały zaproszone związki zawodowe rolników, jednakże w zebraniu uczestniczył tylko jeden przedstawiciel Pan Tomasz Obszański – reprezentujący NSZZRI Solidarność.

Pan Tomasz Obszański – przekazał informacje w sprawie ogłoszonego strajku generalnego od dnia 9 lutego br. do 10 marca br. Strajk ten rozpocznie się blokadą wszystkich przejść granicznych Polski z Ukrainą ( Dorohusk, Medyka, Hrebenne) wraz z blokadami dróg i autostrad w poszczególnych województwach.

W trakcie spotkania ustalono, że izba rolnicza będzie zapewniała wsparcie dla protestujących rolników, poprzez przekazywanie informacji na stronie LIR. W dyskusji stwierdzono, że konieczne jest zjednoczenie rolników oraz wypracowanie jednakowych postulatów.

Delegaci w dyskusji ustalili następujące postulaty:

– zmiany WPR w zakresie zielonego ładu, który ogranicza produkcję,

– ograniczenie napływu produktów z Ukrainy,

– rekompensata za utracone zyski

– ograniczenie biurokracji.

Organizacje i osoby do kontaktu:

1/ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Tomasz Obszański tel. 609-312-807

2/ Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych

Adam Olszewski tel. 725-330-505

 3/ Rolnicy Razem

Wiesław Sokołowski tel. 517-204-860


Formularz zgłoszenia protestu do Gmin.

Pobierz Formularz WORD >>


Prawne aspekty zgromadzeń

W związku z protestami rolników, Lubelska Izba Rolnicza poniżej przedstawia informację na temat prawnych aspektów zgromadzeń.

Aktem prawnym, który reguluje zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń jest ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach.

Zgodnie z ustawą, zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Aby zgromadzenie było legalne należy dokonać zgłoszenia. Wskazówki dotyczące trybu i formy zgłaszania zamiaru zorganizowania zgromadzenia znajdują się na stronie Lubelskiej Izby Rolniczej w zakładce „aktualności”, link poniżej: https://www.lir.lublin.pl/aktualnosci/7002-komunikat-lubelskiej-izby-rolniczej-w-sprawie-protestu-rolnikow-w-dniu-24-stycznia-2024-r

Najważniejszą rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku podczas zgromadzenia odgrywają przewodniczący oraz organizator.

Przewodniczącym zgromadzenia jest:

1) organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną, chyba że inna osoba fizyczna wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, albo

2) osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja.

Obowiązki organizatora oraz przewodniczącego zgromadzenia, zgodnie z art. 19 ustawy, przedstawiają się następująco:

1. Organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia są obowiązani do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia.

2. W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest obowiązany pozostawać w kontakcie z przedstawicielem organu gminy, jeśli został ustanowiony lub funkcjonariuszami Policji w przypadku ich przybycia na miejsce zgromadzenia.

3. Organ gminy wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator, który zawiera:

1) określenie funkcji przewodniczącego zgromadzenia;

2) zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia;

3) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia;

4) podpis właściwego przedstawiciela organu gminy;

5) pieczęć organu gminy.

4. Przewodniczący zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, w tym identyfikatora.

5. Przewodniczący zgromadzenia żąda opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie. W przypadku niepodporządkowania się żądaniu przewodniczący zgromadzenia zwraca się o pomoc do Policji lub straży gminnej (miejskiej).

6. Przewodniczący zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne.

7. Uczestnicy zgromadzenia z chwilą jego rozwiązania są obowiązani niezwłocznie opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.

Organizator i przewodniczący zgromadzenia mogą odpowiadać karnie, w przypadku niewypełnienia obowiązków wskazanych w ustawie.

Oczywiście odpowiedzialność może także ciążyć na uczestnikach zgromadzenia, którzy odpowiadają za własne czyny podlegające ustawie karnej (np. znieważenie funkcjonariusza lub innego uczestnika zgromadzenia, zniszczenie mienia, spowodowanie kolizji drogowej itp.)

W kontekście odpowiedzialności organizatora oraz przewodniczącego zgromadzenia, a także uczestników zgromadzenia należy szczególną uwagę zwrócić na art. 54 Kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia

– podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

§ 2. Kto:

1) przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia,

2) organizuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,

3) przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go,

4) bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia

– podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. Kto:

1) będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmuje środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia,

2) nie podporządkowuje się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach,

3) wzbrania się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu

– podlega karze grzywny.

§ 4. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Źródło: LIR

Agata Molenda
Agata Molendahttps://agronews.com.pl
Redaktor portalu agronews.com.pl. Email: a.molenda@agronews.com.pl

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Kalkulator płatności dla gospodarstwa. Sprawdź ile pieniędzy dostaniesz?

15 marca br. ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych w ramach kolejnej kampanii. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dzień 10 czerwca br....
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics