Bioróżnorodność a ochrona roślin

Od roku 1992, a więc od czasu uchwalenia w wyniku obrad Konferencji NZ „Środowisko i Rozwój” ,,Konwencji NZ o ochronie różnorodności biologicznej” ochrona bioróżnorodności stała się nadrzędnym celem działań organizacji międzynarodowych, rządów oraz organizacji społecznych i naukowych na całym świecie.

Szczególne miejsce w zachowaniu różnorodności biologicznej przypisuje się rolnictwu, które użytkuje około 40% powierzchni krajów Unii Europejskiej i około 60% powierzchni Polski. Rolnictwo przy tym traktuje się jako działalność świadomie ograniczającą bioróżnorodność.

W relacji rolnictwo – bioróżnorodność wyjątkowe miejsce zajmuje ochrona roślin, która w ramach ochrony roślin uprawnych przed zespołem organizmów szkodliwych zagrażającym plonom wprowadza do środowiska tysiące ton obcych dla tego środowiska substancji chemicznych, co może stanowić istotne zagrożenia dla wielu elementów tegoż środowiska.

Chemicznej ochrony roślin nie można jednak traktować jednostronnie. Trwająca od połowy lat 60. bardzo ostra krytyka stosowania chemicznych środków ochrony roślin wymusiła wiele działań w wyniku których, nastąpiło znaczne ograniczenie ewentualnego niekorzystnego wpływu ochrony na środowisko. Należy tu wymienić prawie całkowitą zmianę asortymentu stosowanych substancji aktywnych środków ochrony roślin, zmianę techniki stosowania, podniesienie poziomu przygotowania zawodowego rolników oraz opracowanie i upowszechnianie koncepcji integrowanej ochrony roślin. Nie mniej stałe prowadzenie zabiegów zwalczania np.: niepożądanej roślinności prowadzi do zmian w zestawie gatunkowym i ilościowym występującej na polach uprawnych roślinności.

\"AgroNews,Za bardzo istotne, należy uznać sukcesywne zmiany w ustawodawstwie z zakresu ochrony roślin, które w coraz większym stopniu ograniczają przy prawidłowym wykonawstwie możliwość ubocznego wpływu stosowanych zabiegów ochroniarskich na środowisko.

Problemem, który należy uwzględnić w rozważaniach dotyczących bioróżnorodności i ochrony roślin są obce gatunki inwazyjne rozumiane, jako gatunki introdukowane lub zawleczone, zagrażające lokalnej różnorodności biologicznej. Część z tych gatunków posiada status gatunków kwarantannowych i ograniczenie ich rozprzestrzeniania się jest regulowane specjalnymi przepisami, np.: stonka kukurydziana (Diabrotica virgifera Le Conte). Inne nieraz sprowadzone celowo np.: barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowsky i Manden) stanowią zagrożenie zarówno dla środowiska jak i ludzi.

Odnosząc się do polskich warunków to należy podkreślić, że różnorodność biologiczna Polski mierzona zarówno na poziomie różnorodności gatunkowej, jak i na poziomie różności ekosystemów należy do największych w Europie.

Natomiast do podstawowych zadań ograniczających i eliminujących wpływ ochrony roślin na różnorodność biologiczną na obszarach rolniczych należeć będzie:

 • stworzenie warunków poprzez programy nauczenia działania organizacyjne oraz prawidłowo ukierunkowane dotacje do wprowadzenia integrowanej ochrony roślin,
 • przygotowanie rolnika i jego doradcy do upowszechnienia integrowanej ochrony roślin,
 • poprzez tworzenie i pozostawianie tzw. „użytków” ekologicznych: wielogatunkowe zadrzewienia i zakrzewienia, śródpolne oczka wodne, miedze, zabezpieczenie miejsc rozwoju i przebywania gatunków zagrożonych w czasie zabiegów ochroniarskich.

Działania te należy uzupełnić o zadania odnoszące się do całej produkcji rolniczej. Należy tu wymienić:

 • zachowanie różnorodności środowisk (szczególnie siedlisk gatunków rzadkich i ginących),
 • utrzymanie ekstensywnie użytkowanych możliwie dużych powierzchni łąk i pastwisk,
 • ochronę i renaturalizację ekosystemów podmokłych,
 • ochronę gleb przed erozją,
 • zwiększenie przy odpowiednim doborze gatunków, powierzchni zalesionej,
 • zachowanie lokalnych tradycyjnych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt gospodarskich,
 • tam, gdzie znajduje to uzasadnienie, rozwój rolnictwa ekologicznego.
   

Prof. dr hab. Stefan Pruszyński
Emerytowany profesor IOR – PIB

Materiał pochodzi z konferencji "Prawidłowa ochrona roślin, bezpieczeństwo rolnika i bezpieczna żywność", fot. sxc.hu, dreamstime.com

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,652ObserwującyObserwuj
5,390SubskrybującySubskrybuj

PIORiN przypomina o warunkach bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa mając na uwadze wiosenną intensyfikację prac polowych przypomina o warunkach bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin, których przestrzeganie eliminuje...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE