MRiRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – MRiRW jest urzędem administracji rządowej.
Zapewnia obsługę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który kieruje czterema działami administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo.

Dopłaty do nawozów: rolnicy złożyli już ponad 300 tysięcy wniosków

O pomocy rolnikom mówili w gospodarstwie rolnym w Michalinie premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. – Wierzę w polską...

Zmiany w zakresie rolniczych emerytur

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rząd chce, aby rolnicy będący...

KRIR: wnioski o dopłaty obszarowe należy wydłużyć

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 25 kwietnia 2022 r. do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o wydłużenie terminu składania wniosków...

Kolejna tura rozmów z rolnikami

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się dziś z Radą Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Było to pierwsze spotkanie w takim...

Jaka będzie przyszłość polskiego rolnictwa?

Z wielkim utęsknieniem czekamy na formalne pismo z Komisji Europejskiej zatwierdzające nasz program, co upoważni nas do jego formalnego uruchomienia – powiedział w Białymstoku...

Rok po przesłaniu KPO do Komisji Europejskiej MRIRW zaprasza do konsultacji

3 maja 2021 r. strona polska przesłała do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – dokument programujący wsparcie z Instrumentu na...

Potrzebne zwiększenie limitu de minimis na dopłaty do nawozów

W związku z odmowną decyzją Komisji Europejskiej odnośnie notyfikowania dopłat do nawozów w ramach pomocy określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów przekazanym do KE przez Rząd...

500 zł do ha to żadna pomoc! Kołodziejczak wyliczył realne straty...

18 marca premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że państwo dopłaci rolnikom 500 zł do hektara gruntów rolnych i 250 zł do łąk i pastwisk. Niestety...

Rolnicy wciąż mają trudności z zakupem oleju napędowego

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ponownie wystąpił do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zdecydowaną interwencję w sprawie dostępności paliwa dla rolników. Rolnicy cały...

Szczegóły nowego pakietu przeciwsuszowego

Trwają konsultacje oraz uzgodnienia międzyresortowe projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy. Koncepcja ta wzbudza wiele emocji, głównie za sprawą planowanych opłat z tytułu utraconej...