Zmiany w zakresie rolniczych emerytur

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rząd chce, aby rolnicy będący...

KRUS będzie karał za zwłokę w opłaceniu składek

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r., od dnia 7 kwietnia 2022 r. obowiązuje...

KRUS: nowe numery rachunków bankowych dla wpłat składki zdrowotnej

Od dnia 1 kwietnia 2022 r. nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych, służących płatnikom składek do regulowania należności z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. 1 maja zostaną zamknięte...

Ostatnie dni aby zgłosić gospodarstwo do największego konkursu KRUS

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do...

KRUS zaprasza dzieci na bezpłatne turnusy rehabilitacyjne

W okresie wakacji letnich Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zaprasza dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie na bezpłatne turnusy rehabilitacyjne. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni,...

Ruszają wypłaty trzynastej emerytury

1 kwietnia br. pierwsi seniorzy otrzymają trzynastą emeryturę. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury. Otrzymają je wszyscy emeryci i renciści...

Zgłoś pomocnika do ubezpieczenia w KRUS

Jeśli jesteś rolnikiem, pamiętaj o obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) pomocnika, z którym zawierasz umowę o pomocy przy zbiorach. Pomocnik...

Turnusy rehabilitacyjne KRUS nie dla każdego rolnika

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów...

Nowa kwota zasiłku chorobowego KRUS w 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa wysokość jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego dla ubezpieczonych w KRUS-ie. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej...

Konkurs KRUS „W rolnictwie można pracować bezpieczniej” – wysokie nagrody

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dziennikarzy do udziału w XXVIII Konkursie na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej” Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy rolników Po raz 28....