Zjawiska pogodowe powodują coraz więcej zniszczeń upraw. Większość rolników nie decyduje się na ich...

Przymrozki w pierwszej połowie maja na znacznym obszarze kraju, gradobicia w Wielkopolsce czy deszcze nawalne na Mazowszu – to tylko niektóre ze zjawisk, które w ostatnich tygodniach...

Wypłaty z tytułu strat w uprawach w 2023 r. Ile pieniędzy dostali rolnicy?

Producenci rolni, w gospodarstwach których szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wyniosły powyżej 30 proc. średniej...

Szkody spowodowane przez przymrozki – gdzie złożyć wniosek o oszacowanie?

W ciągu ostatnich kilku dni wystąpiły wiosenne przymrozki. Zgodnie z  definicją zawartą w wytycznych dla tzw. Komisji klęskowych powołanych przez wojewodę przymrozki wiosenne - oznaczają...

Huragany, gradobicia i susze będą coraz częstsze. Jak zabezpieczyć swoje uprawy?

Analiza przebiegu pogody w Polsce jasno pokazuje, że musimy przygotować się na coraz dotkliwsze w skutkach zmiany klimatyczne. Anomalie pogodowe, takie jak nagłe przymrozki, gradobicia,...

Wyższe dopłaty do ubezpieczenia upraw jeszcze w tym roku. Jakie zmiany czekają rolników?

Będą zmiany w dopłatach do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. Resort rolnictwa opublikował projekt rozporządzenia zwiększającego sumę dopłat oraz rozszerzając katalog upraw, które obejmie...

Jak dobrze ubezpieczyć uprawy? Rozmowa z Krzysztofem Mrówką, dyrektorem Departamentu Ubezpieczeń Rolnych w Generali...

Sezon wiosennych ubezpieczeń upraw rolnych w pełni. Generali Agro od wielu lat jest pionierem we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań produktowych do oferty ubezpieczenia upraw rolnych....

Ruszyło ubezpieczenie upraw z Generali Agro. Dopłata państwa i dodatkowe rabaty!

Od 18 marca rolnicy mogą ubezpieczyć swoje uprawy w Generali Agro. Stała suma ubezpieczenia, odpowiedzialność za spalenie słomy czy za szkody jakościowe w buraku cukrowym -...

Ubezpieczenie upraw w 2024 roku

W 2024 roku sektor rolnictwa stanął przed rosnącymi wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi, wahaniem cen rynkowych oraz nowymi zagrożeniami dla plonów. W tym kontekście,...

KRUS podał wysokości składek na drugi kwartał

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 lutego 2024 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe,...

Ubezpieczenie suszy w Generali Agro – dopłata z budżetu państwa w wysokości do 65...

Od 4 marca klienci Generali Agro, którzy ubezpieczyli swoje zboża ozime od innych ryzyk w sezonie jesiennym 2023 roku, mogą ubezpieczyć je od suszy....
Verified by ExactMetrics