cc

  Copa i  Cogeca z radością przyjęły informację o tym, że unijni ministrowie rolnictwa nawołują do stworzenia nowego pakietu pomocowego mającego złagodzić skutki kryzysu
  W czasie odbywającego się dziś spotkania wysokiego szczebla Copa i Cogeca ostrzegły ministrów UE o tym, że sytuacja na unijnych rynkach rolnych jest bardzo zła. Z zadowoleniem przyjęto więc informację, że unijni ministrowie rolnictwa oczekują nowego pakietu pomocowego, który pomoże złagodzić skutki trwającego kryzysu. 

  Przemawiając na posiedzeniu z Prezydencją holenderską, które odbyło się w Luksemburgu, przewodniczący Cogeca, p. Thomas Magnusson, powiedział: „Sytuacja rynkowa na poziomie gospodarstw nie poprawia się. Wpływa na to wiele czynników:  spowolnienie gospodarcze, wysokie koszty produkcji, niskie ceny za produkty rolne oraz utrzymujące się rosyjskie embargo. Rolnicy borykają się z dużymi problemami w zakresie utrzymania płynności finansowej. Niepewności dodaje także wynik referendum przeprowadzonego w Zjednoczonym Królestwie, w którym zwyciężyli zwolennicy Brexitu. Koniecznym będzie uniknięcie wszelkich dodatkowych zakłóceń. Zachęcamy ministrów do porozumienia się w zakresie nowego pakietu działań pomocowych przeznaczonego dla branży, który pozwoli na przyznanie nowych środków, bez uruchamiania tych z rezerwy kryzysowej. Należy uruchomić nowe narzędzie i znaleźć nowe rynki zbytu, wykorzystując kredyty eksportowe, tak aby eksportujący mieli poczucie bezpieczeństwa”. 

  Copa i Cogeca popierają powtarzany dziś przez wielu ministrów apel o stworzenie nowego pakietu pomocowego, który zostałby przedstawiony przez komisarza Hogana w lipcu. Zwracają jednak uwagę, że pakiet ten powinien zostać sfinansowany z dodatkowych środków, które nie będą pochodzić z rezerwy kryzysowej.   

  Sekretarz generalny Copa i Cogeca. p. Pekka Pesonen, stwierdził z przykrością, że nie poruszono wszystkich kwestii politycznych w zakresie nowych unijnych przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego. Temat ten został zawieszony aż do czasu rozpoczęcia się Prezydencji słowackiej, tj. do 1 lipca. „Jesteśmy przekonani, że wprowadzono wiele zmian w porównaniu do pierwotnej propozycji tekstu, np. zachowanie gospodarstw mieszanych, umożliwiając rolnikom stopniową konwersję. Jednak chcemy, aby nowe  przepisy szybko weszły w życie, dzięki czemu producenci będą mieć jasny obraz sytuacji. Nie mogą snuć długoterminowych planów, nie znając prawnych i politycznych wytycznych” –  powiedział p. Pesonen w czasie spotkania z Prezydencją holenderską.

  Podsumowując, p. Magnusson wyraził swoje ogromne rozczarowanie w związku z dossier dotyczącym przedłużenia zgody na stosowanie glifosatu, który jest aktywną substancją wchodzącą w skład herbicydów, które to dossier stoi w miejscu, choć glifosat ma korzystny wpływ na środowisko, co potwierdził w swojej ocenie Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). „Wraz z utratą możliwości stosowania glifosatu europejscy rolnicy będą mniej konkurencyjni” – powiedział p. Magnusson. Zwrócił się także do Komisji z apelem, aby do końca miesiąca wydała odpowiednie pozwolenie.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here