Ceny gruntów rolnych coraz bardziej stabilne. Gdzie za ha trzeba zapłacić najwięcej?

Średnia cena gruntów rolnych sprzedanych przez ANR w I kwartale 2015 r. wyniosła 28 397 zł za 1 ha i była wyższa tylko o 58 zł, czyli o 0,2% od uzyskanej w IV kwartale 2014 r. – poinformowała Agencja Nieruchomości Rolnych.

\"rolnictwo, 

 
Z kolei porównując ceny uzyskane w I kwartale 2015 r. z analogicznym okresem ubiegłego roku to nastąpił wzrost o 4321 zł, czyli o 17,5%.
 
Cenę gruntów rolnych w I kwartale określono na podstawie prawie 2,8 tys. zawartych umów sprzedaży i sprzedanych ponad 20 tys. ha. 
 
Najwyższe średnie ceny za 1 ha, w I kwartale 2015 r., uzyskano w województwach: opolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, a najniższe w woj. lubelskim, podlaskim i podkarpackim. Natomiast w dwóch województwach: opolskim i dolnośląskim – cena za 1 ha wyniosła ponad 40 tys. zł.
 
Najwyższe średnie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej dla nieruchomości o powierzchni 100–300 ha – 31,3 tys. zł/ha, a najniższe w grupie obszarowej 1–10 ha – 23,1 tys. zł/1ha. Natomiast najwięcej transakcji zawarto na grunty do 1 ha – ponad 1220, najmniej dla powierzchni powyżej 300 ha – 4. W pięciu województwach – lubelskim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim nie było żadnych transakcji na powierzchnię powyżej 100 ha. Średnia powierzchnia sprzedanych nieruchomości przypadająca na 1 umowę wyniosła 7,3 ha, w tym dla 5 województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego – ukształtowała się powyżej 11 ha.
 
Obecnie w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Według pozostaje prawie 1,47 mln ha, w tym ponad 1,08 mln ha jest w dzierżawie.
 
 Redakcja AgroNews, fot. dreamstime.com
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here