Ceny gruntów rolnych stabilizują się!

Średnia cena gruntów rolnych sprzedanych przez ANR w II kwartale 2014 r. wyniosła 23 589 zł za 1 ha. Była niższa o 577 zł od odnotowanej w I kwartale 2014, ale wyższa o 2281 zł, tj. o 10,7%, od średniej uzyskanej w II kwartale 2013.

Średnią cenę sprzedaży 1 hektara gruntów rolnych w II kw. 2014 r. określono na podstawie zawartych w tym czasie prawie 3,5 tys. umów i sprzedanych ponad 27,6 tys. ha gruntów. Cena 1 ha gruntów rolnych przekroczyła poziom 30 tys. zł jedynie w 4 województwach – w I kw. br. przekroczyła ten poziom w 7 województwach. Województwa te to: dolnośląskie – 30 213 zł/ha, wielkopolskie – 31 574 zł/ha, opolskie – 37 561 zł/ha, i kujawsko-pomorskie – 37 646 zł/ha.
 

 

\"\"

 

Natomiast najtańsza ziemia rolna była w województwach podlaskim – 15 852 zł/ha, i lubelskim – 16 660 zł/ha. W porównaniu do I kw. 2014 r. cena za 1 ha gruntów rolnych najbardziej wzrosła w województwie świętokrzyskim – aż o 36,7%.

Najwyższe średnie ceny gruntów rolnych w II kw. br. uzyskano w grupie obszarowej 300 ha i więcej – 27,6 tys. zł za 1 ha, najniższe zaś w grupie od 1-10 ha – 21,4 tys. zł. Ze sprzedanych w II kw. br. ponad 27,6 tys. ha, najwięcej gruntów Agencja sprzedała w grupie obszarowej 10-100 ha – 15,3 tys. ha, czyli ponad 55% wszystkich sprzedanych gruntów, najmniej natomiast w grupie do 1 ha – 608 ha. Natomiast z zawartych w tym okresie prawie 3,5 tys. umów sprzedaży, najwięcej dotyczyło nieruchomości do 1 ha – 1515, czyli 44%, i w przedziale 1-10 ha – 1290, czyli 37%, a najmniej umów zawarto na powierzchnię powyżej 300 ha – tylko 7.

W 4 województwach: łódzkim, małopolskim, podlaskim i śląskim, nie zawarto ani jednej transakcji na powierzchnię powyżej 100 ha. Transakcje na nieruchomości powyżej 300 ha zawarto jedynie w 6 województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Czytaj także:
500 mln euro rekompensaty dla Polski?
Prezydent RP za zmianą ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Koniec samowolnego użytkowania państwowych ziem?

Średnia powierzchnia przypadająca na jedną umowę kupna-sprzedaży w II kw. br. w skali kraju wyniosła 8 ha. Dla 5 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego, ukształtowała się ona powyżej 10 ha na umowę, ale w aż 7: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, nie przekroczyła 4 ha na umowę.

W I półroczu 2014 r. Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała łącznie 55,6 tys. ha gruntów. Do końca lipca br. sprzedała już 63,4 tys. ha, wykonując ponad połowę założonego planu rocznego. Na dzień 30 czerwca br. w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostawało 1,57 mln ha gruntów, z czego 1,18 mln ha (75%) znajdowało się w dzierżawie, a 88 tys. ha w innych nietrwałych formach zagospodarowania. Do rozdysponowania pozostaje ok. 250 tys. ha.

Źródło i fot.: Agencja Nieruchomości Rolnych,
Redakcja AgroNews
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here