Ceny pszenicy w górę!

W kwietniu nastąpiły dalsze podwyżki cen pszenicy pod wpływem silnego popytu eksportowego i rosnącego protekcjonizmu na świecie. Według danych MRiRW ceny pszenicy konsumpcyjnej w 3. tyg. kwietnia były wyższe o 1,3% niż przed rokiem, wobec spadków na przełomie roku sięgających 15% r/r.

Wyczerpanie przez Rosję limitu eksportowego dla zbóż (7mln t), wprowadzonego w kwietniu i obowiązującego do końca czerwca, mogło przekierować uwagę głównych importerów na pszenicę unijną. W kierunku wzrostów oddziaływały także narastające obawy o poziom zbiorów w niektórych regionach Europy, wynikające z suszy.

Jak zwiększony popyt na mąkę przekłada się na ceny zbóż? 

KE (za MARS Bulletin, April 2020) szacuje, że plony pszenicy w UE zmaleją w 2020 o 2,3% r/r, wskazując, że uprawy zbóż ozimych w większości regionów UE w kwietniu znajdowały się w dobrym stanie, niemniej, aby utrzymać relatywnie pozytywne perspektywy zbiorów potrzebne są większe opady deszczu.

W Polsce stan zasiewów ozimych pszenicy, jęczmienia i pszenżyta oceniono lepiej niż przed rokiem (za GUS), uprawy żyta i mieszanek zbożowych nieco gorzej. Powierzchnia zbóż ozimych zasianych jesienią 2019 pod zbiory w 2020 wyniosła ponad 4,4 mln ha i była wyższa o1% r/r. KE w prognozach produkcji zbóż dla UE z końca kwietnia wskazuje na możliwy wzrost zbiorów pszenicy w Polsce w sez. 2020/21 o 7,0% r/r przy spadku unijnej produkcji o3,8% r/r.

Źródło: Departament Analiz EkonomicznychPKO Bank Polski SA

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here