Ceny ziemi rolnej. Gdzie najdrożej?

Najwyższą cenę z grunty orne trzeba zapłacić w Wielkopolsce, bo aż 63 401 zł/ha, najmniej w województwie podkarpackim 28 613 zł/ ha. Średnia cena gruntów ornych w Polsce wynosi 48 096 zł/ha, a więc o ponad 15 mniej niż w Wielkopolsce!

W porównaniu z IV kwartałem 2019 roku średnia cena ziemi w Wielkopolsce wzrosła nieznacznie. Najwyższy wzrost cenowy, o ponad  tysiąc złotych nastąpił w klasie gruntów słabych.

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z linii inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR),  na zakup użytków rolnych (linia Z), kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

  • grunty dobre – grunty klas I, II, III a
  • grunty średnie – grunty klas III b, IV
  • grunty słabe – grunty klas V, VI
  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2020 r. –

według województw – obowiązują od 9 października

Województwo Grunt orny
ogółem dobry
(klasy I, II, IIIa)
średni
(
klasy IIIb, IV)
słaby
(klasy V, VI)
Dolnośląskie 39 484 47 550 39 588 32 962
Kujawsko-pomorskie 55 456 68 162 55 335 40 519
Lubelskie 34 130 48 391 34 674 24 739
Lubuskie 29 738 37 143 31 455 27 850
Łódzkie 42 471 57 548 44 876 34 528
Małopolskie 35 343 41 769 32 753 25 714
Mazowieckie 42 599 61 390 43 820 34 119
Opolskie 49 423 69 512 46 610 31 826
Podkarpackie 28 613 38 714 26 541 21 000
Podlaskie 44 476 54 000 49 947 35 831
Pomorskie 41 728 56 605 44 246 34 147
Śląskie 38 108 58 750 38 924 27 952
Świętokrzyskie 32 082 40 821 29 708 19 833
Warmińsko-mazurskie 46 254 59 625 48 215 34 680
Wielkopolskie 63 401 84 927 66 181 45 431
Zachodniopomorskie 30 000 35 000 30 000 22 300
POLSKA 48 096 60 490 49 674 35 370

 

Źrodło: www.arimr.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here