Ceny ziemniaków mocno w górę!

Zgodnie z danymi publikowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, średnia cena skupu ziemniaków w kraju w trzecim tygodniu listopada br. (19-20.XI) wzrosła o blisko 11% w stosunku do tygodnia poprzedniego do poziomu 0,41 zł/kg – informuje w cotygodniowej analizie sektora rolnego Bank Gospodarki Żywnościowej.

Cena ta była również o 24% wyższa niż przed miesiącem, a także o ok. 52% w porównaniu do analogicznego okresu w 2011 roku. Wzrost cen nastąpił również na rynkach hurtowych w kraju.

W Broniszach cena ziemniaków w minionym tygodniu (15-22.XI) wzrosła z 0,35- 0,46 do 0,46-0,60 zł/kg będąc jednocześnie o 0,16-0,10 zł/kg (cena minimalna- cena maksymalna) wyższa niż przed rokiem. Jest to o tyle istotne, gdyż ceny ziemniaków w kraju przez zdecydowaną część roku utrzymywały się na poziomie znacznie niższym niż rok wcześniej.

Odwrócenie niekorzystnej dla producentów relacji cenowej, można było obserwować jednak już we wrześniu. Według danych GUS, średnia cena skupu ziemniaków w tym miesiącu, ukształtowała się na poziomie o 6,6% wyższym w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim, podczas gdy w sierpniu była jeszcze o 15,9% niższa (r/r). Wzrost cen to wynik w dużej mierze spadku zbiorów ziemniaków w kraju w porównaniu do 2011 roku, który przez GUS został oszacowany na 2,9%.
 

Co więcej, na podwyżki cen w kraju mają wpływ również dość wysokie ceny na rynkach zagranicznych wynikające z ograniczenia podaży ziemniaków (mniejsza powierzchnia upraw i niższe plonowanie) w stosunku do ubiegłego roku. Wzrostom cen za granicą jesienią br. sprzyjać mógł też niekorzystny przebieg pogody, który utrudniał zbiory bulw w krajach takich jak Francja, Belgia czy też Wlk. Brytania.

Zgodnie z analizami Potato Council (potato.org.uk), średnia cena ziemniaków w Wielkiej Brytanii w dniu 16 listopada br. wynosiła blisko 226 funtów za tonę i była o ponad dwukrotnie wyższa w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. W kraju tym obserwowany był również dość silny wzrost cen na przestrzeni minionego miesiąca – o ok. 18% w odniesieniu do poziomu z połowy października br.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here