Ceny ziemniaków w tych krajach są rekordowe

W konsekwencji ceny ziemniaków w tych krajach są rekordowe. W Wielkiej Brytanii średnia cena wszystkich ziemniaków (z uwzględnieniem kontraktacji) w końcu listopada osiągnęła poziom 290 EUR/tonę, a obrocie wolnorynkowym przekroczyła 400 EUR/tonę.

 

\"\"

 

Niższe ceny są w Belgii i we Francji oraz w Niemczech, gdzie wahają się w przedziale 230-250 EUR/tonę. W Holandii, w zależności od asortymentu, w końcu listopada ceny te mieściły się w przedziale 250-290 EUR/tonę. W Belgii, która zwykle dysponowała nadwyżkami ziemniaków podaż krajowa w bieżącym sezonie jest mniejsza od przewidywanego zużycia w przetwórstwie przemysłowym.

Nieco lepsza jest sytuacja w Niemczech, gdzie zbiory wyniosły ok. 10,6 mln ton ziemniaków i były tylko nieznacznie niższe od średniej wieloletniej. W sytuacji znaczących niedoborów ziemniaków w wielu krajach, w bieżącym sezonie Niemcy prawdopodobnie będą największym eksporterem. Tylko we wrześniu sprzedaż ziemniaków z Niemiec do innych krajów wyniosła 247 tys. ton.

Przeczytaj dalej: Brak optymistycznych prognoz dla okopowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here