Chcesz podnieść swoje kompetencje?

W dynamicznie rozwijającym się segmencie produkcji rolniczej rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry z szeroką wiedzą rolniczą, ale także umiejętnościami kierowniczymi i zarządczymi. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, podjął się kształcenia menedżerów sektora żywnościowego w ramach 3-dniowych szkoleń.

 

\"\"

 

Zmieniające się przepisy dotyczące rozliczania majątku gospodarstwa, normy unijne egzekwujące określone standardy produkcji rolnej, nowe technologie, które wkraczają również  w sektor gospodarki rolnej sprawiają, że osoby prowadzące gospodarstwo rolne muszą poszerzać wiedzę z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji rolnej, by prowadzone przez nie gospodarstwo dobrze się rozwijało, przynosiło zyski i było dostosowane do trendów obecnie panujących na rynku. Dlatego też, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu proponuje udział w bezpłatnych szkoleniach z „Ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym – podstawy” oraz z „Zarządzania integrowaną produkcją rolniczą  z elementami BHP”. Do sierpnia 2014 roku zrealizowanych zostanie jeszcze 8 szkoleń z tej tematyki.

Szkolenia w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” organizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a skierowane są do osób spoza społeczności akademickiej, pracujących w sektorze gospodarki rolnej lub zainteresowanych wybraną tematyką, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i zaktualizować lub uzupełnić wiedzę z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji.
 

 

\"\"

 

Chcąc dowiedzieć się więcej o szkoleniach, zapytaliśmy o szczegóły wykładowców, którzy prowadzą zajęcia w ramach poszczególnych zakresów tematycznych. Szkolenie dotyczące Ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości  w gospodarstwie rolnym podzielone jest na 3 części – mówi jeden z wykładowców Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prowadzący zajęcia. Pierwsza część dotyczy funkcji oraz zakresu rachunkowości w jednostkach prowadzących własną działalność gospodarczą, a także specyficznych cech rachunkowości w gospodarstwie rolnym. Tematyka drugiej części skoncentrowana jest z kolei na wyjaśnieniu podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym. Ostatni blok szkolenia poświęcono zagadnieniom związanym z zamknięciem rocznym i obliczaniem wyniku finansowego gospodarstwa.

Druga propozycja szkoleniowa to Zarządzanie integrowaną produkcją rolniczą  z elementami BHP. Tematyka szkolenia skupia się w szczególności na uwarunkowaniach prawnych związanych z zarządzaniem integrowaną produkcją rolniczą, a także na ewidencji i kontroli integrowanej produkcji. Jak zapewnia dr hab. inż. Wiesław Wojciechowski uczestnicy poznają na nim zasady uprawy roli  i pielęgnacji gleby w integrowanej produkcji roślinnej, zasady nawożenia oraz integrowanej ochrony upraw rolniczych, a także znaczenie stosowania płodozmianu i dobrych praktyk rolniczych oraz kwestię stosowania środków ochrony roślin  w kontekście ochrony środowiska.

O opinie na temat szkoleń spytaliśmy również samych uczestników. Zapytani o to, czy szkolenia spełniły ich oczekiwania odpowiadali, że warto było przyjechać do Pawłowic, bo zdobyli tu wiele praktycznych informacji o tym, jak dobrze prowadzić swoje gospodarstwo.

Pani Maria – posiadaczka działki na obrzeżach Wrocławia podkreśliła, że mogła się tutaj również wymienić swoimi doświadczeniami z innymi, a także wysłuchać rad specjalistów, do których na co dzień nie ma dostępu. Pan Leszek – rolnik z województwa opolskiego dodał, że na wysoką jakość szkolenia wpływ miały również przekazane uczestnikom materiały szkoleniowe, zapewniony catering, a dla osób, które przyjechały na szkolenie spoza Wrocławia – nocleg w Pałacu w Pawłowicach.

 

\"\"

 

 Dziewiętnastowieczny pałac, w którym obecnie znajduje się Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie odbywają się szkolenia, położony jest na terenie ośmiohektarowego parku. Jest to malownicze  i urokliwe miejsce pod względem krajobrazowym i architektonicznym, a jednocześnie profesjonalna baza szkoleniowa, wyposażona w kilkanaście zmodernizowanych, multimedialnych sal.

Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać na stronie internetowej projektu: www.zip.up.wroc.pl.Zgłoszenia należy przesyłać na adres cku@up.wroc.pl. Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”. Głównym celem projektu jest uzupełnienie wiedzy osób pracujących w sektorze rolno-spożywczym oraz wykształcenie wykwalifikowanej kadry menadżerskiej do obsługi nowoczesnego sektora żywnościowego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

\"\"

 

Tekst i foto: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here