Chwastobójcza kapsuła przyszłości – AVATAR 293 ZC

Ziemniak należy do roślin gdzie poziom zachwaszczenia wywiera decydujący wpływ na ostateczny plon. Kształtowanie plonu jest w dużej mierze uzależnione od zabiegów odchwaszczających.

Chwasty stanowią konkurencję dla bulw w pobieraniu składników pokarmowych, wody, światła powodując jednocześnie ich uszkodzenie oraz utrudniając zbiór. W konsekwencji złej agrotechniki oraz nieprawidłowej ochrony herbicydowej plon na skutek bardzo dużego zachwaszczenia może ulegać redukcji od 10 do 70%. Stosowanie zabiegów chemicznych lub mechaniczno – chemicznych oddziałuje korzystnie na plonowanie ziemniaka w wyniku eliminacji lub znacznej redukcji chwastów. Problem odpowiedniego pielęgnowania ziemniaka jest znaczący, ponieważ na prawie połowie plantacji rolniczych.

 

\"\"
Kontrola – bardzo duża presja chwastnicy jednostronnej, przytuli, dymnicy, rumianków, starca, wilczomleczu, rdestów oraz perzu

W Polsce występuje duży poziom zachwaszczenia. W literaturze naukowej można znaleźć prace informujące o występowaniu 46 gatunków chwastów, jako dominujących na plantacjach ziemniaka. Wykazano również, że istnieje ścisła zależność plonu bulw od masy i liczby chwastów występujących na plantacji.

 

\"\"
Zastosowany linuron w dawce 2l/ha, bardzo duże problemy z komosą oraz rumiankiem

 

Firma F&N Agro Polska Sp. z o.o. będąc importerem środków ochrony roślin dwóch międzynarodowych koncernów chemicznych FMC Corporation oraz NUFARM chcąc zapewnić kompleksowe rozwiązanie w walce z zachwaszczeniem wprowadza w sezonie 2015 na polski rynek najwyższej jakości herbicyd ziemniaczany AVATAR 293 ZC.

 

\"\"Zastosowany linuron w dawce 2l/ha, bardzo duże problemy z rumiankiem oraz chwastnicą jednostronną

 

\"\"
Avatar 1,5 l/ha plantacja pozbawiona zachwaszczenia, bardzo duża skuteczność działania (1) 

 

\"\"
Avatar 1,5 l/ha plantacja pozbawiona zachwaszczenia, bardzo duża skuteczność działania (2)

 

Wykorzystana technologia produkcji umożliwiła uzyskanie kompleksowego herbicydu przy wzajemnym synergicznym działaniu dwóch substancji aktywnych:

CHLOMAZONU – 60 g/l
    oraz
METRYBUZYNY – 233 g/l

Mechanizm zawartych dwóch substancji aktywnych w preparacie AVATAR 293 ZC polega jednocześnie na wzajemnym, kompleksowym działaniu.

 

\"\"
Zastosowana metrybuzyna 0,75 l/ha, bardzo duże problemy z przytulią

 

Chlomazon jest absorbowany przez korzenie i część podliścieniową roślin, hamując syntezę barwników w roślinach. Z kolei metrybuzyna jest pobierana przez korzenie i liście, hamując proces fotosyntezy.

 

\"\"
Zastosowana metrybuzyna 0,75 l/ha, bardzo duże problemy z chwastnica oraz przytulią.

Doskonałym uzupełnieniem synergii substancji aktywnych zawartych w preparacie AVATAR 293 ZC jest jego formulacja, co przestawia schemat 1.

 

\"\"

 

AVATAR 293 ZC = SC + CS
Formulacja ZC stanowi stabilną, płynną zawiesinę mikrokapsuł chlomazonu i cząstek stałych metryzbuzyny.
Powyższa ’’kosmiczna’’ formulacja ZC ma kluczowe znaczenie decydujące  o skuteczności AVATARA 293 ZC. Należy jednocześnie zaznaczyć, że na plantacjach  w danym roku stosowania preparatu AVATAR 293 ZC można uprawiać zboża ozime, na których mogą wystąpić przemijające przebarwienia, jednakże bez istotnego wpływu na plon. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem AVATAR 293 ZC (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) po wykonaniu orki na głębokość, co najmniej 15 cm na polu tym można uprawiać rośliny motylkowe.

Firma F&N Agro Polska Sp. z o.o. wprowadzając na polski rynek herbicyd AVATAR 293 ZC dostarcza polskim producentom ziemniaka kompleksowe i skuteczne rozwiązanie do zwalczania chwastów, które zostało potwierdzone licznymi wdrożeniami oraz badaniami  w najważniejszych ośrodkach naukowych w Polsce. Umożliwiło to dobranie odpowiedniej dawki preparatu oraz określenie zestawu zwalczanych chwastów. 

AVATAR 293 ZC

Zalecana dawka: 1,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Herbicyd AVATAR 293 ZC należy stosować przed wschodami ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin. Dla zapewnienia najlepszej skuteczności działania środka zabieg wykonać natychmiast po ostatnim obredleniu, na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka. Jednorazowa dawka herbicydu AVATAR 293 ZC umożliwia kompleksowe zwalczanie uporczywych chwastów w uprawie ziemniaka.

Skuteczność ’"chwastobójczej kapsuły’’, czyli odpowiedniej proporcji, synergizmu dwóch substancji aktywnych oraz ’’kosmicznej’’ formulacji ZC przedstawia poniższa tabela ukazująca porównanie AVATARA 293 ZC do popularnych preparatów  wykorzystywanych w zwalczaniu zachwaszczenia w uprawie ziemniaka.

Tabela 1. Porównanie spektrum zwalczanych chwastów przez preparat zawierający w swym składzie tylko metrybuzynę, chlomazon oraz AVATAR 293 ZC

 

\"\"

 

Centralny Ośrodek Badań, Stacja Oceny Odmian, Sulejów 2012
w – chwasty wrażliwe, sw – chwasty średniowrażliwe, o – chwasty odporne

Jak wynika z przeprowadzonych badań oraz zestawienia w powyższej tabeli herbicyd AVATAR 293 ZC stanowi kompleksowe rozwiązanie dla producentów ziemniaka. Poprzez posiadanie w swym składzie dwóch substancji aktywnych, unikalnej ‘‘ kosmicznej’’ formulacji ZC, krótkiego okresu karencji 42 dni oraz co najważniejsze szerokiego spektrum zwalczanych chwastów AVATAR 293 ZC jest najnowszej generacji preparatem chwastobójczym do przedwschodowego zwalczania chwastów w ziemniakach.

Źródło i foto.: F&N Agro

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here