Co dalej z afrykańskim pomorem świń?

W resorcie rolnictwa podejmowane są kolejne działania zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków dla producentów trzody chlewnej, przetwórców i eksporterów, które zostały wywołane przez pojawienie się w Polsce, u dzików afrykańskiego pomoru świń.
 

 

\"\"

 

Na Radzie Ministrów minister Stanisław Kalemba przedstawi informację dotyczącą afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski.

Minister Kalemba zwrócił się do komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Daciana Ciolosa z wnioskiem o podjęcie szybkich i zdecydowanych działań, z wykorzystaniem istniejącego instrumentarium wsparcia rynku, w szczególności dopłat do prywatnego przechowywania oraz środków zarządzania kryzysowego określonych w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1308/2013 ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych, celem zapobieżenia dalszemu spadkowi cen i w konsekwencji pogłębianiu się kryzysu na rynku wieprzowiny.

Intensywne działania podjął, powołany zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zespół ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Zespół na bieżąco monitoruje sytuację.

Czytaj także:
Niemcy i Polska zaostrzają kontrole zwierząt!
Pomór świń już w Polsce
Producenci mleka uzyskają waparcie od państwa

W resorcie został już przygotowany i skierowany do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń. 25 lutego upłynął termin konsultacji w tej sprawie.

W związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń do Polski przyjeżdżają eksperci z Komisji Europejskiej, a także Rosji i Białorusi.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews, fot:sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here