Co NIK skontroluje w 2019 roku?

Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła właśnie plan pracy na bieżący rok. Wśród obszarów kontroli znajdą się również kwestie ważne dla rolników, dotyczące m.in. ubezpieczeń rolnych i szacowania szkód łowieckich.

NIK, Najwyższa Izba Kontroli, Państwowe Gospodarstwo Wodne, ubezpieczenia rolne, szkody łowieckie, PROW,

W Planie pracy NIK na 2019 rok znalazło się łącznie 111 kontroli. Najrozleglejszą z nich jest kompleksowa kontrola wykonania budżetu państwa.

Poza kontrolami planowymi Izba corocznie przeprowadza również kontrole doraźne, które umożliwiają szybkie reagowanie na występujące problemy. Przykładowo w 2017 r. było ich 107.

Wśród przyjętych do realizacji w 2019 r. tematów kontroli przeważa problematyka związana z opieką zdrowotną, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną środowiska, budżetem państwa, stanem finansów publicznych, transportem, gospodarką, bezpieczeństwem obywateli, oświatą oraz rozwiązywaniem szeroko pojętych problemów społecznych. Nie zabraknie także kwestii związanych z rolnictwem.

Co NIK skontroluje w 2019 roku?

NIK sprawdzi skuteczność realizacji Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Skontroluje także, czy państwowa hodowla koni w Polsce prowadzona jest gospodarnie i rzetelnie.

NIK poszuka także odpowiedzi na pytanie, czy obowiązujący system ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wspieranych środkami publicznymi sprzyja stabilizacji produkcji rolniczej. Pod lupę kontrolerów trafi także Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Izba sprawdzi, czy działania związane z jego tworzeniem i organizacją były prawidłowe i czy zapewniły pełną realizację przez tę jednostkę jej ustawowych zadań.

NIK przyjrzy się także szacowaniu szkód łowieckich w uprawach rolnych oraz wypłacaniu odszkodowań.

oprac. Kamila Szałaj, na podst. NIK, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here