Co to jest audyt ASAP i dlaczego warto go zrobić?

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP jako pierwsza i jedyna w Polsce organizacja przeprowadza audyt gospodarstw rolnych pod kątem zrównoważenia. To absolutna nowość w naszym kraju, a na świecie – ceniony wyróżnik na rynku producentów żywności.

Audyt ten przeprowadzany jest na podstawie tzw. Listy Kontrolnej, unikalnego narzędzia ASAP, służącego do określenia poziomu zaawansowania zrównoważonych praktyk w gospodarstwie rolnym. Składa się ona z ok. 100 pytań z zakresu agrotechniki, finansów oraz działań prośrodowiskowych i prospołecznych. O poziomie wyniku (brązowy, srebrny lub złoty) decyduje Ilość i rodzaj wdrożonych praktyk rolnictwa zrównoważonego. Lista ta podlega okresowym modyfikacjom, podążając za nowymi rozwiązaniami i technologiami w rolnictwie, a także zmieniającymi się oczekiwaniami konsumentów. Dzięki temu zapewnia audytowanym gospodarstwom dalszy rozwój i doskonalenie w aspekcie zrównoważenia.

Geneza audytu

Lista Kontrolna ASAP powstała na bazie Farm Sustainability Assessment (FSA), narzędzia oceny poziomu zaawansowania praktyk zrównoważonych SAI Platform. SAI Platform to jedyna na świecie globalna inicjatywa na rzecz rolnictwa zrównoważonego w przemyśle spożywczym. Skupia ona m.in. znane firmy takie, jak: Coca Cola, Danone, Nestle, McDonald’s, McCain, Unilever, Heineken, czy Farm Frites. Misją Platformy, podobnie jak Stowarzyszenia ASAP w Polsce, jest promocja i implementacja praktyk zrównoważonych w globalnym łańcuchu dostaw żywności.

Platforma realizuje ją przez opracowywanie nowych i testowanie najlepszych praktyk w ramach projektów rozsianych po wszystkich kontynentach globu, a także tworzenie praktycznych narzędzi dla rolników do skutecznego wdrażania zasad rolnictwa zrównoważonego. Dzięki tym unikalnym narzędziom (w tym FSA) nie tylko mierzy postęp gospodarstw w aspekcie zrównoważenia, ale również pomaga w ich dalszym rozwoju.
Lista Kontrolna ASAP systematyzuje wiedzę na temat rolnictwa zrównoważonego i reprezentuje jego jednolite międzynarodowe standardy. Przeprowadzony na jej podstawie audyt jest więc rozpoznawalny na międzynarodowym rynku dostaw żywności.

Audyt jako wyróżnik

Prognozowany znaczący wzrost liczby ludności na świecie i kurczące się w tym samym czasie zasoby naturalne Ziemi to wyraźny sygnał do zaprzestania intensywnej produkcji na rzecz zrównoważonego podejścia. Tą konieczność dostrzegli już najwięksi „rynkowi gracze” całego łańcucha dostaw żywności tworząc wspomnianą globalną inicjatywę na rzecz zrównoważonego rozwoju SAI Platform. To de facto inicjatywa na rzecz przetrwania kolejnych pokoleń, która bynajmniej nie jest kwestią modnego trendu, ale wyrazem racjonalnego podejścia w gospodarowaniu zasobami ekonomicznymi, ludzkimi i naturalnymi. W Polsce ideę tą realizuje Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP, które podążając za wymaganiami dynamicznie rozwijającego się rynku konsumenckiego oraz przemysłu przetwórczego, wspiera polskich rolników w implementacji zasad rolnictwa zrównoważonego i dalszym rozwoju ich gospodarstw w kierunku zrównoważenia, m.in. poprzez audyt. Dlaczego audyt ASAP ma być wyróżnikiem na rynku rolnym? I co go różni od ponad 400 innych certyfikacji skupiających się głównie na bezpieczeństwie produkowanej żywności? Bo poza tymi gwarancjami zapewnia on, że surowiec został wyprodukowany z poszanowaniem zasobów środowiska naturalnego i zdrowia człowieka oraz z troską o dobre relacje z pracownikiem i ze społecznością lokalną.

To ważne wartości dla współczesnego konsumenta, który bardziej niż kiedykolwiek, dba dziś o swoje zdrowie, relacje międzyludzkie i planetę, na której żyje. Dlatego coraz częściej, świadomie sięga po produkt pochodzący z przyjaznej otoczeniu, zrównoważonej produkcji rolnej.

Redakcja ASAP

Opracowanie: Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”, fot. Marta Nowak-Woźnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here