COPA-COGECA: cięcie nakładów na rolnictwo wykluczone!

Copa-Cogeca skrytykowała nowe propozycje Przewodniczącego Rady w sprawie przyszłego budżetu UE na lata 2014-20 ostrzegając, że oznaczałyby obcięcie wydatków UE do poziomu nie do przyjęcia, w czasie gdy rolnicy zmagają się z wysokimi kosztami środków produkcji, które często nie są zrekompensowane dochodami z rynku. Zapotrzebowanie na żywność wzrasta. Propozycje te mogą zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu i 40 milionom miejsc pracy na obszarach wiejskich.

 

 

\"\"

 Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca ostrzegał, że rolnicy w UE i spółdzielnie rolne już cierpią z powodu wzrastających kosztów środków produkcji, spadających dochodów, kosztownych przepisów i ogromnej niestabilności rynkowej. Dochody z działalności rolniczej wynoszą jedynie połowę średnich dochodów w UE, a popyt na żywność wzrasta. Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej, sprawi, że rolnicy staną w obliczu instrumentów, wymagających większych nakładów pracy za mniejsze wynagrodzenie.

Wiele państw z UE i spoza UE ucierpiało w tym roku z powodu złych warunków pogodowych, jak susza, mróz i inne katastrofy naturalne, które miały negatywny wpływ na uprawy w tych krajach.

„Nowe propozycje Wieloletnich Ram Finansowych przedłożone przez Przewodniczącego Rady Europejskiej, Hermana van Rompuya, zakładają dalsze cięcia o 6% nakładów na rolnictwo, poza cięciami proponowanymi przez Komisję Europejską, które są znaczące w wartościach rzeczywistych. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy kraje takie jak USA, Chiny i Brazylia wiele inwestują w sektor rolnictwa, by zachować konkurencyjność i wyżywić coraz liczniejszą populację.

Unijne wydatki na rolnictwo muszą być utrzymane na co najmniej obecnym poziomie do roku 2020, by zapewnić że w przyszłości rolnicy i ich spółdzielnie będą mogli prowadzić opłacalną produkcję. Nie można dalej osłabiać płatności bezpośrednich w pierwszym filarze WPR. Pogląd ten podziela również wielu europejskich ministrów rolnictwa i posłów do Parlamentu Europejskiego. Szybka decyzja w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych ma
kluczowe znaczenia dla wdrożenia w przyszłym roku rozwiązań tworzących silną WPR”, podkreślił Pan Pesonen.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
Źródło: COPA-COGECA
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here