Copa-Cogeca: pomoc dla producentów owoców i warzyw za mała

Komisja Europejska zdecydowała się przedłużyć wsparcie dla sektora warzyw i owoców do roku 2017. Z tej decyzji cieszą się organizacje Copa i Cogeca. Jednak ich zdaniem takie działania nie wystarczą, by zrekompensować producentom poniesione straty.

Sekretarz generalny Copa i Cogeca, Pekka Pesonen ostrzegł: „Producenci warzyw i owoców nadal znajdują się w sytuacji kryzysowej, która jest skutkiem rosyjskiego embarga. Federacja Rosyjska była największym rynkiem zbytu tych produktów. Ceny nadal nie powróciły do wcześniejszego poziomu, a eksport w marcu nie osiągnął zakładanego poziomu”.

 

\"\"

 

„Jako pozytywny sygnał odbieramy działania Komisji dowodzące powagi sytuacji i prowadzące do wydłużenia wsparcia od 1 lipca do 30 czerwca 2017 roku.  Nie do przyjęcia jest natomiast to, że Komisja zmniejszyła o 70% ilość produktów, które mogą to wsparcie otrzymać w ramach nowego systemu pomocowego UE oraz  to, że  kompensacje przyznane producentom są tak niskie” – dodał.

Copa i Cogeca nadal wzywają Komisję Europejską do:
• ustalenia maksymalnego gwarantowanego poziomu ilości dla każdego z państw członkowskich w oparciu o  ilości eksportowane przez to państwo do Rosji oraz w oparciu o jego produkcję warzyw i owoców;
• zwiększenia poziomu pomocy wyrównawczej za wycofywanie produktów z rynku, przyznając pierwszeństwo rozwiązaniom innym niż darmowa dystrybucja;
• zagwarantowania, że termin wypłaty środków rolnikom zostanie skrócony;
• zwiększenia ilości [owoców i warzyw] dla państw członkowskich z 3 do 5 tys. ton oraz zagwarantowanie im większej elastyczności w zakresie w kwalifikowalności produktów.

Redakcja AgroNews, fot.: flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here