Copa-Cogeca: stanowisko na temat wiążącego porozumienia w sprawie lasów

Komitety Copa-Cogeca, wraz z właścicielami lasów z UE, wspólnie opracowały stanowisko w sprawie „Wiążącego porozumienia w sprawie lasów” (LBA), nad którym ma być prowadzona debata w Wiedniu na pierwszej sesji Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego w dniach 27 lutego- 2 marca.

– Właściciele lasów w Europie przyjęli z zadowoleniem decyzję z Oslo w sprawie LBA i są przekonani, że ekonomiczne funkcje lasów są kluczowe dla pobudzania zielonej gospodarki. Tworzenie i utrzymanie „zielonych” miejsc pracy oraz związanego z nimi przychodu, rozwój obszarów wiejskich, długoterminowa rentowność oraz konkurencyjność naszego sektora, wymagają aktywnego i zrównoważonego zarządzania lasami oraz intensywniejszej promocji wykorzystania drewna. Celów strategii „Europa 2020 na rzecz wzrostu i zatrudnienia” nie da się osiągnąć bez zwiększenia produkcji i wykorzystania biomasy
– powiedział Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen.

I dodał, że lasy mają znaczny udział w łagodzenia zmian klimatu, ale pod warunkiem, że prowadzona jest w nich zrównoważona gospodarka oraz konkurencyjny przemysł przetwórczy, przekształcający drewno w szeroki wachlarz produktów.

Sektor leśny zapewnia znaczący wkład do strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprzez zatrzymywanie dwutlenku węgla w ekosystemach leśnych, w produktach z drewna ściętego, zastępowanie surowców kopalnianych i energii. Większy przyrost lasów dzięki zalesianiu, aktywnej i zrównoważonej gospodarce leśnej, wyższy poziom produkcji oraz maksymalizacja potencjału zastępowania są kluczowymi elementami wdrażania „Europejskiej strategii łagodzenia zmian klimatu”.

Lepsza wycena i marketing usług opartych na ekosystemach leśnych, takich jak bioróżnorodność, gospodarka wodna i oczyszczanie wody, mogą stanowić kluczowy bodziec dla zróżnicowanego i zbilansowanego wykorzystania europejskich zasobów leśnych.

Decyzja z Oslo z roku 2011, aby pójść naprzód w negocjacjach na temat wiążącego porozumienia w sprawie lasów w Europie (LBA), stanowi ważny krok w kierunku utworzenia niezbędnej, spójnej struktury na szczeblu paneuropejskim.

Komitety Copa-Cogeca wzywają w związku z tym do aktywnego udziału i jednoznacznego podjęcia zobowiązań przez wszystkich sygnatariuszy  europejskiego sektora leśnego oraz obserwatorów tego procesu.

Uczestnictwo i zaangażowanie osób odpowiedzialnych za wdrażanie decyzji w sprawie tej polityki jest również ogromnie istotne.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here