Copa i Cogeca nie do końca zadowolone z kompromisu PE dot. biopaliw i ILUC

W Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie w sprawie tekstu kompromisowego dot. przyszłej polityki odnośnie do biopaliw i pośrednich zmian użytkowania gruntów (ILUC).
 

\"rolnictwo,
 

Copa i Cogeca uważają, że zatwierdzenie przez Parlament Europejski tekstu kompromisowego w sprawie przyszłej polityki odnośnie do biopaliw i pośrednich zmian użytkowania gruntów (ILUC) jest ruchem w dobrym kierunku. Jest on lepszy niż pierwotny wniosek Komisji Europejskiej.

– Copa i Cogeca uważają, że biopaliwa z roślin uprawnych znacząco zmniejszają emisje środków transportu i kładą kres uzależnieniu UE od ropy naftowej, zapewniając jednocześnie dostawy paszy dobrej jakości dla zwierząt. Dowody pokazują, że przy odpowiedzialnym rozwoju zrównoważone systemy produkcji biopaliw stanowią dodatkowe źródło dochodu dla rolników. Ma to istotne znaczenie, ponieważ rolnicy muszą wyżywić całą ludzkość, której liczba ludności ma wzrosnąć o 60% do 2050 r. – oświadczył Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen.

Kompromisowy dokument, przyjęty przez Parlament, Radę i Komisję, ustala, jak dużo biopaliw z roślin uprawnych może zostać użytych, aby cel UE dotyczący odnawialnych paliw został osiągnięty.  Tekst ustanawia maksymalny pułap dla roślin uprawnych w wysokości 7% paliw dla transportu, podczas gdy Komisja Europejska proponowała, aby było to 5% i ustanawia unijne i krajowe cele dla biopaliw zaawansowanych na poziomie 0,5%. Nie są to cele wiążące, co jest mankamentem, ponieważ trudniej będzie ustanowić stabilne ramy ułatwiające inwestycje i sprzyjające rozwojowi sektora równolegle z biopaliwami z roślin uprawnych.  

Czytaj także:

UE: koniec szkodliwych biopaliw po roku 2020
Polska wieś szansą na niezależność energetyczną kraju
PE uzgodnił stopniowe wycofanie biopaliw pierwszej generacji

Jednak Copa i Cogeca z ubolewaniem przyjęły informację o utrzymaniu pośrednich zmian użytkowania gruntów (ILUC) we wniosku ustawodawczym, ponieważ modele, które wykorzystano jako podstawę zgłaszania wartości ILUC państwom członkowskim przez dostawców paliw, są nie do przyjęcia i nie znajdują oparcia w nauce.  Nie uzgodniono ich także na szczeblu międzynarodowym.  Nie nadają się one do precyzyjnego oszacowania zakresu zmiany użytkowania gruntów w państwach spoza UE i wynikających z niej emisji gazów cieplarnianych. Powodem tego są uchybienia w weryfikacji danych oraz poważne problemy metodologiczne. Tekst ma teraz znaleźć odzwierciedlenie w prawie Unii Europejskiej.

 Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Wonderlane

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here