Copa i Cogeca: Zaproponowany budżet WPR nie do przyjęcia

Copa i Cogeca nie zgadzają się na niższy budżet WPR w przyszłej perspektywie finansowej. A mniej pieniędzy na rolnictwo zakłada przedstawiony przez przewodniczącego Rady Europejskiej wniosek w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych.

Copa, Cogeca, WPR, budżet WPR

We wniosku w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych (WRF) zaproponowano finansowanie przyszłej WPR na poziomie niższym od obecnego.  Copa i Cogeca jako przedstawiciele 22 milionów rolników i ich rodzin oraz 22 tysięcy spółdzielni rolniczych uważają tę propozycję za całkowicie niedopuszczalną.

Copa i Cogeca: Zaproponowany budżet WPR nie do przyjęcia

– Wniosek nie zapewnia rolnikom wystarczającego wsparcia, aby mogli sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom, a także nie pomoże im w przyszłości przyczynić się do realizacji celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. W szczególności dostrzegamy, że rozwojowi obszarów wiejskich brakuje odpowiedniego poziomu wsparcia, które jest bezwzględnie konieczne, aby zapobiec niepokojącemu problemowi odpływu ludności z obszarów wiejskich i zachęcić rolników do dalszego inwestowania w bardziej zrównoważone praktyki i metody produkcji. Dodatkowe obniżenie stawek współfinansowania przez UE dla II filaru wywrze nadmierną presję na państwa członkowskie, które będą musiały usprawnić swoje działania w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto zagrozi to zastępowalności pokoleń w tym sektorze, która jest kluczem do jego zrównoważonego, trwałego i długoterminowego rozwoju – czytamy w komunikacie Copa i Cogeca.

Rolnicy protestują w całej UE

Rolnicy w całej UE wyszli na ulice, by podnieść świadomość na temat trudności, z którymi zmaga się sektor i zaapelować o wsparcie, by mogli poradzić sobie z trudną sytuacją rynkową, niesprawiedliwymi cenami i nękaniem. Rolnicy nadal otrzymują bardzo niewielką część każdego euro wydawanego przez konsumentów.

– Potrzebujemy sprawnie funkcjonującego łańcucha dostaw żywności, by zwiększyć dochody rolników. W tej sytuacji nie jesteśmy w stanie zgodzić się na dalsze cięcia – wyjaśnia Copa i Cogeca.

– Państwa członkowskie nie mogą ignorować aktualnych trudności społeczności rolniczych i odpływu ludności z obszarów wiejskich w całej UE. Trzeba przeznaczyć wystarczające środki na realizację priorytetów Unii. Wielokrotnie powtarzaliśmy, że znajdujemy się w momencie decydującym dla przetrwania unijnego modelu rolnictwa rodzinnego. Zmniejszony budżet będzie postrzegany jako wyraźny sygnał dla naszych rolników. Komunikat, że UE nie dba wystarczająco o rolnictwo, o nasze obszary wiejskie i o tych, którzy produkują żywność, którą spożywamy – podkreślił Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa i Cogeca.

Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here