Copa pod nowym przywództwem. Nacisk m.in. na wzrost dochodów i ograniczenie biurokracji

Europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze Copa ma nowego przewodniczącego. Został nim Martin Merrilda, przewodniczący Duńskiej Rady ds. Rolnictwa i Żywności. Do jego priorytetów należy ograniczenie biurokracji, poprawa cen uzyskiwanych przez producentów i poprawa konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

 

\"rolnictwo,

 

– Jestem zaszczycony wyborem na przewodniczącego Copa. Moim celem jest zwiększenie siły i wpływu tej organizacji. Do moich głównych priorytetów należy ograniczenie biurokracji i uproszczenie unijnych regulacji. Będę również oczywiście starał się uzyskać wyższe ceny dla rolników i poprawić międzynarodową konkurencyjność – mówił Merrild już po głosowaniu.

I dodał, że unijni rolnicy potrzebują stabilnej polityki rolnej w UE, która przyzna im wystarczający poziom elastyczności w zakresie produkcji, by mogli oni przyczynić się do rozwiązania jednego z największych wyzwań przyszłej dekady, czyli konieczności zwiększenia produkcji żywności na świecie.

– Zgodnie z oczekiwaniami produkcja żywności na świecie ma spaść o 17 proc. za każdym razem, gdy temperatura podniesie się o 1 stopień ze względu na coraz bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe jak susze czy powodzie.  Kluczem jest zwiększenie produkcji przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów – uważa Merrild. 

– Jako przewodniczący Copa będę również popierać silną strategię eksportową ukierunkowaną na nowe rynki zbytu, głównie w Azji. Będę również kontynuować proaktywność Copa w kontekście negocjacji umowy o wolnym handlu z USA (TTIP), by zagwarantować przestrzeganie naszych wysokich norm produkcji. Ponadto, będę nalegać na zakończenie negocjacji handlowych z Japonią – dodał.

Czytaj także:
Mniejsza produkcja zbóż, większe problemy finansowe. Copa-Cogeca opublikowała raport

Martin Merrild jest rolnikiem, posiada dyplom z ekonomii rolniczej i wyspecjalizowanych studiów biznesowych. Od 2012 r. sprawuje funkcję przewodniczącego Duńskiej Rady ds. Rolnictwa i Żywności (DAFC). 

Merrild będzie współpracował z sześcioma nowymi wiceprzewodniczącymi Copa. Są to: Eddie Downey (Irlandzkie Stowarzyszenie Rolników, Irlandia); Roberto Moncalvo (Krajowa Konfederacja Aktywnych Rolników Coldiretti, Włochy); Henri Brichart (Krajowa Federacja Związków Zawodowych Rolników, Francja); Maira Dzelzkalēja (Parlament Łotewskich Rolników, Łotwa); Franz Reisecker (Austriacka Izba Rolnicza, Austria); Miklós Zsolt Kis (Izba Rolnicza, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Węgry).

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. The Danish Agriculture & Food Council

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here