Czy biogospodarka pomoże rolnictwu w realizacji celów ekologicznych?

Komisja Europejska zamierza wykorzystać biogospodarkę jako kluczowy instrument ochrony środowiska naturalnego.

Zielony ład, rolnictwo, Biogospodarka, Janusz Wojciechowski

„Biogospodarka jest wielką szansą dla rolnictwa i rolników w realizacji proekologicznych celów Nowego Zielonego Ładu”, powiedział przed Komisją Rolnictwa chorwackiego parlamentu Janusz Wojciechowski. „Jeżeli chcemy zdekarbonizować nasze gospodarki, będziemy musieli produkować więcej energii z biomasy”.

Biogospodarka priorytetem

Podczas grudniowego posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) Janusz Wojciechowski podkreślił, że biogospodarka przyczyni się do realizacji priorytetów leżących u podstaw Nowego Zielonego Ładu – sztandarowego programu nowej Komisji Europejskiej. Według polskiego komisarza kluczowe w przypadku biogospodarki będzie zastosowanie podejścia międzysektorowego, zarówno w wymiarze lokalnym, jak na poziomie krajowym.

„Rola polityków na szczeblu lokalnym i krajowym będzie bardzo ważna dla zagwarantowania rozwoju lokalnych łańcuchów wartości w ramach globalnych ram strategicznych”, dodał Wojciechowski. Według komisarza promowanie łańcuchów wartości, w których producenci żywności będą w pełni zintegrowani, jest kolejnym warunkiem, który przyczyni się do osiągnięcia celów w zakresie tworzenia bardziej innowacyjnych miejsc pracy na podstawowym poziomie produkcji.

Biogospodarkę określono jako integralną część dziewięciu celów nowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Dodatkowo, poprzez krajowe plany strategiczne, każde z państw członkowskich  ma przedstawić, w jaki sposób zamierza osiągnąć ogólnounijne cele określone przez KE, do których zalicza się m.in. biogospodarkę. „Nowy model WPR stanowi okazję do opracowania planów i strategii dostosowanych do potrzeb każdego z państw”, przypomniał w Zagrzebiu Wojciechowski.

Odświeżenie strategii

UE po raz pierwszy opracowała wspólnotową strategię dla biogospodarki w 2012 r. Następnie w październiku 2018 r. postanowiono ją zaktualizować. Pierwotnie planowano doprowadzić do zmniejszenia zależności Europy od ropy naftowej, głównie w kierunku zwiększenia produkcji w sektorze biopaliw. Jednak aktualizacja sprzed kilkunastu miesięcy podążyła dalej. Komisja postanowiła zwiększyć zaangażowanie w zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych, aby stawić czoła lokalnym i globalnym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatu czy zrównoważony rozwój.

Od października 2018 r. w ramach dwóch rotacyjnych prezydencji w UE: rumuńskiej i fińskiej, zorganizowano dwie konferencje poświęcone biogospodarce. W przypadku Rumunii skoncentrowano się na aspektach dotyczących badań i innowacji w kontekście dostępnych środków w programach „Horyzont 2020” oraz „Horyzont Europa”. W dyskusjach międzyresortowych często wskazywano na potrzebę zapewnienia rolnikom możliwości dostępu do transferu technologii.

KE chce drastycznego ograniczenia nawozów i pestycydów. Rolnicy zaniepokojeni Zielonym Ładem

Decydujące półrocze

Tymczasem podczas zakończonej przed miesiącem fińskiej prezydencji podkreślano, że państwa członkowskie powinny dzielić się doświadczeniami, aby wszyscy równomiernie korzystali z innowacji.

Finowie podkreślali także kluczową rolę biogospodarki dla innych niż rolnicza branż, np. dla leśnictwa. Postulaty dotyczące biogospodarki znalazły się w programie sprawującej od początku roku rotacyjną prezydencję w UE Chorwacji. Zagrzeb zamierza przez najbliższe sześć miesięcy promować m.in. rodzinne gospodarstwa rolne oraz wspierać młodych rolników.

W trakcie chorwackiej prezydencji spodziewana jest ocena zaktualizowanej unijnej strategii dotyczącej biogospodarki pod kątem jej wdrożenia do innych sektorów niż rolnictwo.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here