Dlaczego nie ma dopłat do materiału siewnego kukurydzy i rzepaku?

Wymiana materiału siewnego kukurydzy i rzepaku jest dość kosztowna. Dlaczego zatem nie ma do nich dopłat, tak jak jest to w przypadku zbóż czy ziemniaków?

 

O możliwość wprowadzenia dopłat do materiału siewnego rzepaku i kukurydzy pytali pod koniec roku ministra rolnictwa posłowie Jarosław Sachajko i  Norbert Kaczmarczyk (Kukiz`15).

Politycy zauważają, że w przypadku kukurydzy i rzepaku wymiana materiału siewnego jest bardzo kosztowna, co ma znaczny i decydujący wpływ na opłacalność produkcji rolnej w zakresie danej uprawy.

Niestety, do upraw kukurydzy i rzepaku wsparcie z ARR/KOWR nie ma zastosowania.  Czy zostaną wprowadzone dopłaty do materiału siewnego rzepaku i kukurydzy?  – pytali Sachajko i Kaczmarczyk w interpelacji adresowanej do ministra rolnictwa.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel nie pozostawia złudzeń. Takich dopłat nie będzie. Dlaczego?

– Dopłaty do powierzchni obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany są dedykowane do gatunków o dużym znaczeniu gospodarczym, w przypadku których wymiana materiału siewnego jest na bardzo niskim poziomie. W rozporządzeniu określono 3 grupy roślin spełniających te kryteria: rośliny zbożowe (wymiana materiału siewnego na poziomie ok. 20 proc.) oraz rośliny strączkowe i ziemniak (wymiana na poziomie kilku/kilkunastu  procent). Celem mechanizmu jest poprawa jakości produktów rolnych poprzez zwiększenie stosowania materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W przypadku kukurydzy i rzepaku wymiana materiału siewnego jest na bardzo wysokim poziomie (ponad 80 proc). W tej sytuacji wprowadzenie dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany nie spowodowałoby wzrostu wymiany materiału siewnego tych gatunków roślin i poprawy jakości uzyskiwanych płodów rolnych – wyjaśnia minister rolnictwa.

Stawki dopłat do materiału siewnego

Stawki dopłat za 2017 rok są wyższe niż za 2016 rok, ale i tak znacznie niższe niż w latach ubiegłych.

Resort rolnictwa zaproponował następujące stawki:

  • 92,45 zł (w ubiegłym roku: 69,40 zł) – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;
  • 147,90 zł (w ubiegłym roku: 111 zł) – w przypadku roślin strączkowych;
  • 462,25 zł (w ubiegłym roku: 347 zł) – w przypadku ziemniaków.

Na realizację dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w 2017 roku przewidziano kwotę 106 mln 755 tys. zł. W 2018 roku budżet ten będzie wyższy o ponad 6 mln zł i wyniesie 113 mln zł.

Wnisoki o przyznanie dopłat można już składać w biurach ARiMR. Termin mija 25 czerwca 2018 r.

Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here