Dobre 2 lata w rolnictwie. Jurgiel podsumował swoją pracę

Mijają dwa lata rządu premier Beaty Szydło. Z tej okazji kierownictwo resortu rolnictwa pochwaliło się swoimi osiągnięciami. A jak Wy oceniacie pracę ministerstwa? Czy przedwyborcze obietnice są Waszym zdaniem realizowane? Piszcie w komentarzach. A poniżej przeczytajcie, jak dwa lata swojej pracy podsumował minister Krzysztof Jurgiel.

Dobre 2 lata w rolnictwie – tak swoją pracę podsumowuje resort rolnictwa. Zdaniem ministra Krzysztofa Jurgiela w tym czasie udało się zrealizować większość celów i priorytetów wybranych na lata 2016 – 2017.

Zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i wzmocnienie pozycji rolnika

Za największy sukces szef resortu rolnictwa uznał poprawę opłacalności produkcji mleka i wieprzowiny.

– Podjęliśmy działania mające na celu poprawę i stabilizację cen oraz sytuacji na rynku. Dziś ceny są opłacalne dla rolników. Wzmocniliśmy także pozycję rolnika w łańcuchu dostaw żywności i zwiększyliśmy konkurencyjność krajowego sektora rolnego – poinformował minister.

Jurgiel przypominiał, że w ciągu dwóch ostatnich lat zwiększono finansowanie wsparcia rolnictwa poprzez:

  • zwiększenie o 60 mln zł kwoty wsparcia celem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,
  • zwiększenie o 30 mln zł rezerwy celowej w ramach budżetu na 2016 r. celem przeznaczenia na melioracje w rolnictwie,
  • zapewnienie finansowania dopłat do ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie z 200 mln zł (w 2015 r ) do 1 600 mln zł ( docelowo w 2020 r.),
  • przeznaczenie 120 mln zł na zabezpieczenie wkładu własnego do programów związanych 7 z kryzysem na rynkach rolnych (mleko i trzoda chlewna),
  • zapewnienie 80 mln zł na realizację ogółem 8 programów wieloletnich realizujących zadania resortu rolnictwa.

Minister przypomniał też, że udało się zwiększyć zaliczki na dopłaty bezpośrednie dla rolników.

Efektem pracy nad poprawą opłacalności produkcji i wzmocnieniem pozycji rolnika w łańcuchu dostaw jest szereg ustaw. W 2017 roku weszły w życie przepisy, m.in.; o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi, czy wprowadzające handel detaliczny dla rolników.

Ochrona polskiej ziemi

Zabezpieczenie ziemi przed spekulacyjnym wykupem przez cudzoziemców było jednym z priorytetów obecnego rządu.

Zdaniem ministra Jurgiela ustawy regulujące obrót ziemią w Polsce wzmocniły ochronę gruntów i ustabilizowały ich ceny.

– Wprowadzając wstrzymanie sprzedaży ziemi rolnej powstrzymaliśmy spekulacje w jej obrocie. Teraz po upływie półtora roku od wprowadzenia w życie przepisów przygotowaliśmy nowe propozycje rozwiązań, które zostały przekazane do konsultacji międzyresortowych i społecznych – poinformował szef resortu.

Przypomniał też, że Komisja Europejska pozostawiła w gestii krajów członkowskich kwestię uregulowania obrotu ziemią.

Poprawa jakości życia na wsi

W obszarze tym, zdaniem szefa resortu rolnictwa, udało się zrobić bardzo dużo. Minister wymienił tu budowę dróg na wsiach, kanalizację, wodociągi, szerokoposamowy internet. Wspomniał o otwieranych na nowo komisariat policji i placówkach pocztowych.

Minister przypominał o obniżeniu wieku emerytalnego i podwyższeniu świadczeń emerytalno-rentowych do tysiąca złotych. Według niego Program Rodzina 500 plus ograniczył sfery ubóstwa na wsi.

Sprawna administracja

Najważniejszym celem zrealizowanym w tym obszarze, wg resortu rolnictwa, było połączenie Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych, z których powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

– KOWR jest instytucją wdrażającą krajowe instrumenty rozwoju obszarów wiejskich, a jedyną agencją płatniczą została Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przypomniał minister Jurgiel.

Ekspansja zagraniczna

Ostatni obszar omawiany przez ministra dotyczył eksportu produktów rolno-spożywczych. Z danych Eurostatu wynika, że w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2017 r. polska branża rolno-spożywcza sprzedała za granicę produkty o wartości 15,2 mld euro, czyli aż o 12 proc. więcej niż rok temu.

– W tym roku wartość naszego eksportu rolnego może wynieść ponad 25 mld euro – podkreślił minister Jurgiel.

I przypomniał, że przez ostatnie dwa lata otworzono aż 30 nowych rynków dla żywności z Polski. Teraz polscy producenci mogą eksportować swoje towary do 70 krajów.

Plany na przyszłość

Minister przedstawił także plany na najbliższą przyszłość.

– Priorytetem na rok 2018 jest z pewnością aktywny udział w dyskusji nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020, która to wchodzi w decydującą fazę – powiedział szef resortu.

Kolejne zadania resortu rolnictwa koncentrować się będą na przygotowaniu ustawy o gospodarstwie rolnym, realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjęciu i realizacji Paktu dla obszarów wiejskich, a także na zwalczaniu ASF.

Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here