Dobre praktyki w zakresie zrównoważonego rolnictwa: Instalacja zbierania wody deszczowej

O dobrych praktykach  rolnictwa zrównoważonego realizowanych przez Farm Frites Poland Dwa pisaliśmy już niejednokrotnie na łamach Agronews. Tym razem przedstawiamy instalację zbierania wody deszczowej na budynkach przechowalni ziemniaków w Damnie, która ani nie wymaga wielkich nakładów finansowych, ani nie jest czasochłonna, a efekt jak najbardziej zrównoważony.

 

\"rolnictwo,
Zbiornik wody deszczowej w Damnie


Magazyny ziemniaczane w Damnie mają duże powierzchnie dachów, około 750 m2, po których, w czasie deszczu, spływają duże ilości wody. Pomyślano więc, że można by tę wodę zbierać i wykorzystywać w produkcji roślinnej.
Zainstalowano zbiornik wodny o pojemności 35m3, do którego spływa woda deszczowa z dachu przechowalni. Instalacja zbierania i magazynowania wody składa się z kilku podzespołów. Woda z rynny trafia do rury spustowej doprowadzającej  ją do odstojnika z filtrem siatkowym (na zdjęciu prostokątny zbiornik zamontowany na zbiorniku głównym). Z odstojnika przefiltrowana woda wpływa do zbiornika głównego. Po napełnieniu zbiornika nadmiar wody jest odprowadzany do podziemnej instalacji deszczowej. Przelew nadmiaru wody jest tak zainstalowany, aby nadmiar wody był odprowadzany do instalacji podziemnej bezpośrednio z odstojnika, z pominięciem zbiornika głównego. Taki układ zapobiega nadmiernemu zanieczyszczeniu zbiornika głównego. Woda deszczowa niesie ze sobą zanieczyszczenia z atmosfery, których większość jest wyłapywana w odstojniku.

Zebrana woda deszczowa jest wykorzystywana w produkcji roślinnej do rozwadniania środków ochrony roślin. Jest to woda przeważnie o niskiej twardości, o czym świadczą przede wszystkim znajdujące się w niej jony wapnia i magnezu.


\"rolnictwo,
Woda spływa do zbiornika, a nastepnie wykorzystywana jest do rozrabiania środków ochrony roślin


Do opryskiwacza woda ze zbiornika jest przepompowywana pompą elektryczną o wydajności 1000 L/min.  Smok ssący wodę ze zbiornika jest zainstalowany około 30 centymetrów nad dnem zbiornika, co pozwala uniknąć zasysania zanieczyszczeń z dna.
Czas napełniania opryskiwacza ze zbiornikiem 4000 litrów wynosi około 4 minuty, czyli o wiele mniej aniżeli czas napełniania z instalacji wodociągowej.

Czytaj także:
Metody nawadniania ziemniaków na przykładzie Farm Frites Poland
Uprawa ziemniaka a zrównoważone gospodarowanie glebą: zmianowanie

Biorąc pod uwagę to, że w sezonie oprysków możemy zebrać około 300 m3 wody, a także skrócenie czasu napełniania opryskiwacza widzimy, że zbieranie deszczówki – oprócz korzystnego wpływu na środowisko – daje wymierne oszczędności finansowe i organizacyjne.

Leon Klasa
Farm Frites Poland Dwa

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here