Dobry wynik bilansu handlowego nasion oleistych!

W pierwszym półroczu 2013 roku w polskim handlu zagranicznym nasionami oleistych i produktami ich przerobu odnotowano wzrost eksportu oraz spadek importu – podaje FAMMU/FAPA.

 

\"\"

 


Wartość eksportu tej grupy produktów wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 66% do 347,7 mln EUR, natomiast importu spadła o 9% do 862 mln EUR. W efekcie saldo wymiany handlowej polepszyło się. Ujemny bilans w handlu oleistymi zmniejszył się do minus 514,3 mln EUR wobec minus 737,5 mln Euro rok wcześniej
.

Tradycyjnie wartość importu przewyższała wartość eksportu w trzech rozpatrywanych grupach towarów tzn. dla nasion, olejów i śrut, natomiast dla margaryn odnotowano dodatni bilans handlowy.

W pierwszym półroczu 2013 roku w polskim handlu nasionami oleistymi i produktami ich przetwórstwa tradycyjnie dominował import. Wartość importu spadła do 862 mln EUR, tj. o 9% mniej w stosunku do analogicznego okresu roku 2012. W strukturze towarowej największy udział miały makuchy oleistych tj. 76% w ujęciu ilościowym (w tym – 65% stanowiła śruta sojowa).

Wartość zakupów śruty sojowej w pierwszej połowie 2013 roku wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 12% do 385,6 mln EUR, przy 2% spadku ich wolumenu do 913,9 tys. ton.

W pierwszym półroczu 2013 roku odnotowano wzrost wartości eksportu grupy oleistych do 347,7 mln EUR, tj. więcej o 66% w stosunku analogicznego okresu 2012 r., natomiast wolumen eksportu zwiększył się w tym okresie o 35% do 597,1 tys. ton. Do powyższych wyników pod względem wartości sprzedaży przyczynił się przede wszystkim eksport olejów, potem śrut, nasion oraz w mniejszym stopniu margaryn.

Czytaj także:
Zaskakujący poziom eksportu polskiej żywności!
Wzrośnie zużycie zbóż na cele przemysłowe
Czynniki pobudzające ceny zbóż

Należy odnotować ponad trzykrotny wzrost wartości oraz ilości eksportowanych nasion. Dwukrotnie wzrosła wartość sprzedaży olejów, śrut o 50%, a margaryn spadła o około 5%. Wartość eksportu rzepaku wzrosła o z 17,4 mln Euro do około 67,1 mln Euro.

Wolumen eksportu oleju rzepakowego w pierwszej połowie 2013 roku i wzrósł istotnie wobec analogicznego okresu roku 2012 o 149% do 120,2 tys. ton, wartościowo o około 125% do 111,9 mln Euro.

Źródło: FAMMU/FAPA,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here