Ile pszenicy na zakup ziemi?!

Ceny ziemi średniej jakości w woj. lubelskim w obrocie prywatnym w I kwartale tego roku osiągnęły już wartość ponad 19 tys. zł na 1 ha. Zawsze interesowało mnie, jaką ilość zboża oraz jaką powierzchnię należy przeznaczyć aby sprzedając nasiona pokryć wartość zakupu 1 ha ziemi i taką też analizę przeprowadziłem za okres prawie 10 lat ( od 2004 roku do końca września 2013 roku) .

Analizę swoją oparłem na relacji cenowej pszenicy konsumpcyjnej i ziemi o średniej jakości ( klasy IIIb, IVa i IVb), gdyż w większości takie gleby występują na terenie województwa lubelskiego.
Ceny ziemi średniej jakości w województwie lubelskim w okresie ostatnich prawie 10 lat przedstawiłem na wykresie Nr 1.

 

\"\"

 

Cena ziemi w I kwartale 2004 roku wynosiła 5 854 zł zaś w I kwartale 2013 roku już 19 518 zł za 1 ha co stanowi ponad 3-krotny wzrost (dokładnie 333%).  Porównując średnią cenę pszenicy konsumpcyjnej w I kwartale 2004 roku (691,4 zł/t) do ceny z I kwartału 2013 ( 1014,6 zł/t) wzrosły one prawie 1,5-krotnie (147%) (wykres nr 2 ).

 

\"\"

 

Najlepsze relacje cenowe (dla kupujących ziemię) wystąpiły w II kwartale 2004 roku, gdyż aby zakupić 1 ha ziemi wystarczyło sprzedać 7,31 ton pszenicy. Przy plonie 4 t/ha wystarczyło wówczas obsiać 1,83 ha, natomiast najmniej korzystne relacje występują obecnie ( III kwartał 2013 ) . Aby pokryć wartość 1 ha ziemi należy sprzedać prawie 28,5 tony pszenicy dobrej jakości, więc aby uzyskać tę ilość należało zebrać i sprzedać pszenicę już z ponad 7 ha ( 7,13 ha) co oznacza najgorszą relację w ciągu analizowanych prawie 10 lat (wykres nr 3 i 4).

 

\"\"

 

 

\"\"

 

 

Jeśli ceny ziemi za II i III kwartał tego roku (pisząc ten artykuł nie posiadałem jeszcze danych) będą wyższe bądź podobne jak w I kwartale 2013 roku a ceny pszenicy obniżą się lub utrzymają się na poziomie ok.700 zł/t  relacje cenowe będą podobnie niekorzystne lub nawet będą się pogarszać, co oznacza, że  rolnicy, szczególnie młodzi, którzy zechcą powiększać swoje gospodarstwa odczują ten fakt .  
   
Mając na względzie prawdopodobne zakończenie w 2013 roku kredytowania preferencyjnego oraz brak wsparcia finansowego bezpośrednio tylko na zakup ziemi z działań PROW 20014-2020 rolnicy będą musieli przeznaczać własne środki finansowe na realizację inwestycji związanych z zakupem ziemi co wpłynie na zahamowanie polepszenia struktury obszarowej gospodarstw.   
                                      

Autor: Henryk Kaproń

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here