Dotacje do wapnowania

Od 1 sierpnia ruszył nabór wniosków o dofinansowanie wapna nawozowego. Wnioski należy składać w Wojewódzkich Stacjach Rolniczo-Chemicznych.

Program regeneracji gleb poprzez wapnowanie będzie prowadzony od 2019 do 2023 roku i na jego cel zostanie przeznaczonych 300 mln zł. Dofinansowanie udzielane jest w ramach pomocy de minimis.

Kwota dofinansowania wynosi:

  • do 300,00 zł/t czystego składnika odkwaszającego dla gospodarstwa o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200,00 zł/t czystego składnika odkwaszającego dla gospodarstwa o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie wyższej niż 50 ha użytków rolnych,
  • do 100,00 zł/t czystego składnika odkwaszającego dla gospodarstwa o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie wyższej niż 75 ha użytków rolnych.

Kosztami kwalifikowanymi są koszty zakupu:

  • wapna nawozowego odpowiadającego typom określonym w Dz. U. Nr 183, poz. 1229 z dnia 8 września 2010 r.
  • środka wapnującego, o którym mowa w (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów transportu i kosztu rozsiewu nawozów wapniowych.

Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje okres od 1 czerwca 2019 r. do 31 października 2023 r.

Potwierdzeniem spełnienia warunków jest umieszczenie na fakturze zakupu informacji o typie i odmianie zakupionego wapna lub środka wapnującego oraz zawartość CaO lub CaO+MgO.

Źródło: http://pfhb.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here