Dwie i pół krowy w jednym gospodarstwie

Z Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku wynika, że w przeciągu 8 lat w polskich gospodarstwach spadło pogłowie trzody chlewnej, owiec, koni, kóz, drobiu. Rolnicy zaś chętniej hodują bydło, ale liczebność stada krów zmniejszyła się.

Ponad 15 mln świń w Polsce

Pogłowie zwierząt w polskich gospodarstwach:

 • bydło – 5755 tys. sztuk, w tym krowy – 2650 tys. sztuk,
 • trzoda chlewna – 15271 tys. sztuk, w tym lochy – 1427 tys. sztuk,
 • owce – 268 tys. sztuk,
 • konie – 264 tys. sztuk,
 • kozy – 108 tys. sztuk,
 • króliki (samice reprodukcyjne) – 632 tys. sztuk,
 • drób ogółem – 174527 tys. sztuk.

Z danych GUS wynika, że nastąpiła redukcja populacji krów mlecznych, co w dużej mierze było wynikiem kwotowania produkcji mleka po przystąpieniu w 2004 r. Polski do UE oraz zaostrzenia wymagań jakościowych dla mleka krowiego.

Natomiast w strukturze stada trzody chlewnej, w porównaniu z wynikami spisu z 2002 r., odnotowano spadek grupy prosiąt oraz loch na chów. Wzrosła za to grupa warchlaków

W 2010 roku średnio na 1 gospodarstwo rolne przypadało:

 • bydła – 2,5 szt. (w 2002 r. – 1,9 szt.),
 • trzody chlewnej – 6,7 szt. (w 2002 r. – 6,4 szt.),
 • owiec oraz koni – 0,1 szt. (w 2002 r. – 0,1 szt.),
 • drobiu ogółem – 76,6 szt. (w 2002 r. – 67,8 szt.).

Najwięcej bydła hodują rolnicy z województwa mazowieckiego. Natomiast pogłowie trzody chlewnej największe jest w Wielkopolsce, a owiec w Małopolsce.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here