Dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

Dziś ustanowiony przez ONZ w 2007 r. Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, mający podkreślić rolę kobiet  w funkcjonowaniu obszarów wiejskich.
Pamiętajmy, że Panie mieszkające na wsi nie tylko strzegą domowego ogniska, ale także spełniają się zawodowo, dokształcają i realizują swoje pasje.

Zgromadzenie Ogólne NZ ustanowiło, że każdego roku 15 października będzie obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. w rezolucji A/RES/62/136 z 18 grudnia 2007 r., Zgromadzenie Ogólne NZ nakłania państwa członkowskie, by przy współpracy z agendami ONZ i społeczeństwem obywatelskim podjęły działania poprawiające sytuację kobiet zamieszkujących obszary rolnicze. Zaleca włączanie tej problematyki do krajowych, regionalnych i globalnych strategii rozwoju.

Program polityki rozwojowej wspiera kobiety

Podjęte działania powinny być ukierunkowane na tworzenie możliwości mających na celu poprawę sytuacji kobiet wiejskich, podnoszenie ich statusu, wspieranie całkowitego i równego uczestnictwa kobiet wiejskich w podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach oraz włączanie kwestii kobiet do programów polityki rozwojowej. Działania powinny również uwzględniać potrzeby zdrowotne kobiet, zapewniać dostęp starszym kobietom do podstawowych usług socjalnych i medycznych, dostęp do mienia i możliwość zaciągania pożyczek bankowych. Również tematyka zwiększenia zatrudnienia kobiet wiejskich powinna być uwzględniona we wszystkich międzynarodowych i krajowych strategiach, a także w tych odnoszących się do ograniczania ubóstwa.

Oprac. na podstawie GUS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here