Ekolodzy domagają się poprawek w ustawie nasiennej

14 lipca Koalicja „Polska Wolna od GMO” złożyła do Marszałka Senatu RP wniosek o wprowadzenie przez Senat poprawek do procedowanej ustawy nasiennej.

Wnioskowane poprawki, zgłoszone przez opozycję  podczas prac Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostały na  jej wniosek odrzucone przez  Sejm.

Poprawki dotyczyły konieczności  rozszerzenia pojęcia „obrót” o przypadki  sprowadzania nasion GMO na tzw. „własny użytek”. Zdaniem Koalicji, brak precyzyjnego stwierdzenia, że obrotem jest również pozyskiwanie z zagranicy nasion GMO na własne potrzeby plantatora skutkuje generalnym obchodzeniem przepisów o zakazie wprowadzania do obrotu i bezkarnym rozpowszechnianiem nasion GMO przez dystrybutorów zagranicznych.

„Polska Wolna od GMO” wnioskuje także o przywrócenie poprawki  dotyczącej zakazu wpisu  odmian GMO do krajowego rejestru odmian roślin uprawnych. Usunięcie takiego zapisu, zdaniem Koalicji, prowadzi do możliwości prawnego ominięcia zapisów art. 104 ust.2  przez podmioty, które powołają się na wpis do rejestru jako uprawnienie do stosowania GMO na terenie Polski.

Stwierdzamy, iż brak wprowadzenia  ww. poprawek skutkuje ustawowym  przyzwoleniem na uprawy roślin transgenicznych powodujące potwierdzone naukowo szerokie zagrożenia środowiskowe i zdrowotne.
Wnioskujemy  do Marszałka Senatu o wprowadzenie poprawki dot.  przywrócenia  wykreślonych z obwiązującej ustawy nasienne zapisów  o konieczności kolegialnego podejmowania decyzji o wpisie odmian do krajowego rejestru przez Komisję ds. Nasion.
W aktualnym przedłożeniu komisja ta została zlikwidowana,  a uprawnienia do wpisu przyznaje się  jednoosobowo Dyrektorowi  Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.  Zdaniem Koalicji  proponowane mechanizmy decydowania o wpisie są wysoce korupcjogenne, szczególnie w kontekście intensywnego lobbingu firm biotechnologicznych propagujących uprawy GMO na terytorium RP
– mówi Paweł Połanecki z Koalicji „Polska Wolna od GMO”.

Połanecki zapowiada również,  iż w przypadku braku uwzględnienia wniosku i zatwierdzenia  ustawy w przedłożonym kształcie przez Senat zostanie ona zaskarżona przez Koalicję do Trybunału Konstytucyjnego na podstawie zarzutu naruszenia norm art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here