Emerytury z KRUS wzrosną, ale nie dla wszystkich

Od 1 marca najniższa emerytura i renta rodzinna będzie wynosiła 1000 zł brutto dla ubezpieczonych w KRUS-ie. Do tej pory podstawowa emerytura rolnicza wynosiła 882 złote. Podwyżki obejmą także renty: od marca renta socjalna wyniesie 840 złotych brutto, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 750 zł brutto.

 

\"rolnictwo,


Aktualnie KRUS wypłaca ok. 1,2 mln świadczeń emerytalno-rentowych.

– Na podwyższeniu emerytury skorzysta ok. 400 tys. (34 proc.) emerytów i rencistów,  w tym 200 tys. (17 proc.) emerytów pobierających emerytury za przekazane gospodarstwa rolne Państwu lub następcy. Pozostali świadczeniobiorcy otrzymają gwarantowaną podwyżkę na poziomie co najmniej 10 zł – wyjaśnia prezes KRUS Adam Sekściński.

Jednak nie wszyscy mogą liczyć na podwyżkę. KRUS zastrzega, że  do 1000 zł nie zostaną podwyższone:

 • tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze,
 • emerytury częściowe,
 • świadczenia, których wypłata została zawieszona w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
 • emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
 • emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.


Od 1 marca 2017 r. wysokość renty socjalnej wynosi 840 zł 00 gr, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2000 zł 00 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 100 zł 00 gr).

Od 1 marca 2017 r. wzrastają również kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

 • dodatek pielęgnacyjny – 209 zł 59 gr,
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 314 zł 39 gr,
 • dodatek za tajne nauczanie – 209 zł 59 gr,
 • dodatek kompensacyjny – 31 zł 44 gr,
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 393 zł 93 gr

Od tej daty wzrasta do kwoty 209 zł 59 gr wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Natomiast nie zmienia się wysokość:

 • ryczałtu energetycznego (166 zł 05 gr miesięcznie),
 • zasiłku pogrzebowego (4.000 zł),
 • zasiłku chorobowego (10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni),
 • zasiłku macierzyńskiego (1.000 zł miesięcznie).

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here