Europosłowie chcą ochrony tradycyjnego prawa rolników do hodowli roślin

Zakaz patentowania produktów uzyskanych przez konwencjonalne techniki, jak krzyżowanie jest konieczny dla podtrzymania innowacyjności, bezpieczeństwa dostaw żywności oraz działalności małych gospodarstw, stwierdził Parlament w nielegislacyjnej rezolucji przyjętej 17 grudnia 2015 roku. Posłów zaskoczyła decyzja Europejskiego Urzędu Patentowego, zezwalająca na patentowanie tego typu produktów, wzywają oni Komisję do pilnej rewizji przepisów i ochrony dostępu hodowców roślin do materiału biologicznego.

 

\"rolnictwo,

Posłowie obawiają się, że zgoda na patentowanie naturalnie otrzymywanych krzyżówek odmian roślin spowoduje powstanie monopoli na rynku żywności.

Posłowie zawracają uwagę, że hodowla roślin jest innowacyjnym procesem stosowanym przez rolników i społeczności rolnicze od dnia narodzin rolnictwa. Uważają oni, że dostęp do materiału biologicznego roślin, pozwala na innowację i tworzenie nowych odmian, co pomaga w zapewnieniu dostaw żywności, dostosowaniu się do zmian klimatycznych oraz zwalczaniu monopoli na rynku żywności. Produkty otrzymywane w wyniku procesów biologicznych, przy użyciu nasion roślin lub ich materiału genetycznego, powinny być wyłączone z możliwości patentowania, uznano w rezolucji przyjętej XXX głosami za, przy XXX głosach przeciw i XXX wstrzymujących się od głosu.

Czytaj także:
Skarga Polski na dyrektywę tytoniową oddalona

Parlament wzywa Komisję do pilnego wyjaśnienia i interpretacji obecnie istniejących przepisów obowiązujących w UE, szczególnie dyrektywy o ochronie prawnej wynalazków z dziedziny biotechnologii i do przekazania tych wyjaśnień Europejskiemu Urzędowi Patentowemu, w celu zapewnienia wyłączenia spod możliwości opatentowania produktów uzyskanych w wyniku konwencjonalnej hodowli. Posłowie nalegają również, aby Unia i jej państwa członkowskie zapewniły gwarantowany dostęp do materiału z roślin uzyskanego w wyniku procesów biologicznych podczas hodowli.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/sethoscope

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here