Warunki kupowania gruntów rolnych jeszcze bardziej zaostrzone. Nowa ustawa do zmiany

Miała wejść w życie 1 stycznia 2016 r., ale zacznie obowiązywać dopiero od maja – posłowie zadecydowali o przesunięciu terminu wprowadzenia nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która ma chronić polskie gospodarstwa przed wykupem przez cudzoziemców. Do tego czasu znowelizowana ustawa zostanie jeszcze poprawiona.

 

\"rolnictwo,

 

Styczniowa nowelizacja ustawy wprowadziłaby spore obostrzenia.

– Przede wszystkim w przypadku gdy nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, przed jej zbyciem musielibyśmy uzyskać zgodę wydaną przez dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych – mówi serwisowi infoWire.pl adwokat Mariusz Zając z Kancelarii Zając Zarębski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

Po drugie rozszerzyłby się krąg osób, którym przysługiwałoby prawo pierwokupu takiej nieruchomości.

– Dotychczas ograniczało się ono do jej dzierżawców oraz do Agencji Nieruchomości Rolnych. Teraz do pierwokupu byliby uprawnieni również sąsiedzi mający status rolników indywidualnych, a więc ci, których powierzchnia gospodarstwa nie przekracza 300 ha – informuje ekspert.

Ustawodawca chciał w ten sposób ograniczyć wykupywanie polskich gospodarstw przez cudzoziemców, ale jednocześnie zapobiec tworzeniu wielkoobszarowych gospodarstw rolnych.

Czytaj także:
Sejm za przesunięciem terminu wejścia w życie przepisów o obrocie ziemią

Do czasu wejścia w życie nowej ustawy niektóre z jej zapisów zostaną jednak zmienione. Szczegóły nie są na razie znane, ale wiadomo, że chodzi o jeszcze większe utrudnienie cudzoziemcom kupowania gruntów rolnych w Polsce oraz uporządkowanie kwestii ich zbywania i nabywania przez rodzimych rolników.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/winnipix

Źródło: InfoWire.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here