Firma Bayer podsumowała sezon

12 grudnia w Warszawie odbyła się coroczna konferencja prasowa  Bayer Crop Science podsumowująca rok 2016 i działalność Centrów Doradztwa Technicznego.

Gości przywitała dyrektor marketingu firmy Bayer Crop Science, Iwona Krych-Stec.

\"Iwona

Bayer skupia swoją działalność w obszarze Life Science

Firma Bayer niezmiennie kieruje się w swoich działaniach misją Science For A Better Life, skupiając swój biznes w obszarze Life Science. Innowacyjne produkty z zakresu ochrony zdrowia i rolnictwa pozwalają odpowiadać na najbardziej palące wyzwania stojące przed społeczeństwem – stale rosnąca liczba ludności jednocześnie starzeje się, potrzebuje leków i odpowiedniej podaży żywności.

Joerg Rehbein, Head of Region EMEA3 Crop Science, podsumował ostatnie wydarzenia w Crop Science związane z przejęciem firmy Monsanto.

 

\"Joerg

Joerg Rehbein, Head of Region EMEA3 Crop Science

Realizacja wspólnej wizji zintegrowanej oferty dla rolnictwa, dostarczanie udoskonalonych rozwiązań plantatorom i utworzenie wiodącej platformy innowacji dla rolnictwa – to główne korzyści płynące z połączenia firm. Liczba ludności na świecie w roku 2050 szacowana jest na 10 miliardów. Mając na uwadze zmniejszający się odsetek gruntów rolnych, a także zmiany klimatyczne, zapewnienie dostaw pożywienia dla społeczeństwa możliwe będzie wyłącznie dzięki wzrostowi wydajności produkcji żywności. Bayer i Monsanto wspólnie stworzą nowe podejście do rolnictwa, które w zrównoważony sposób przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw żywności.

Najciekawsze doniesienia z Centrów Doradztwa Technicznego firmy Bayer w roku 2016.

Nasi klienci gospodarują w zróżnicowanych warunkach klimatycznych. Aby służyć informacjami i fachowym poradnictwem nasze Centra Doradztwa Technicznego rozlokowaliśmy w różnych częściach Polski.
Cztery z nich:
• CDT Pordenowo (Pomorze),
• CDT Gaj Mały (Wielkopolska)
• CDT Strzeżkowice (Lubelskie)
• oraz CDT Chechło (Śląsk)


Wraz z rozpoczęciem siewów zeszłorocznych ozimin rozpoczęły kolejny sezon doświadczalny. Założono w sumie około 5000 poletek doświadczalnych, z których zostały zebrane plony, aby jeszcze lepiej poznać produkty i technologie ochrony, a w przyszłości jeszcze lepiej doradzić klientowi końcowemu, jakim jest rolnik.

\"\"

Sławomir Kaszubowski Bayer Crop Science

Wśród wszystkich doświadczeń największą powierzchnię rokrocznie zajmują kombinacje fungicydowe, zakładane przede wszystkim na pszenicy ozimej. Nie inaczej było i w tym roku. Ilość opadów dla dwóch lokalizacji (Chechło oraz Pordenowo) była bardzo zbliżona (około 540 mm w ciągu roku), jednak w sezonie rozkładała się bardzo różnie. Opady miały zasadniczy wpływ na poziom porażenia przez poszczególne choroby, a przede wszystkim łamliwość podstawy źdźbła, rdzę, septoriozę paskowaną liści pszenicy i oczywiście mączniaka prawdziwego. W CDT Pordenowo nie odnotowano aż tak wysokiego stopnia porażenia.

Podstawowym programem fungicydowym firmy Bayer stosowanym w pszenicy ozimej jest Univo Xpro, składający się z dwóch produktów: Boogie Xpro 400 EC oraz Fandango 200 EC. Na polach doświadczalnych został zastosowany w kilku doświadczeniach i potwierdził swoją skuteczność, zwalczając już występujące patogeny, jak również zabezpieczając uprawy przed możliwością ponownego porażenia roślin. Należy nadmienić, że plony uzyskane z poletek chronionych właśnie tą technologią należały do najwyższych spośród prezentowanych kombinacji.

Miniony sezon w uprawie rzepaku ozimego wyróżniały dwa zjawiska: uszkodzenia pomrozowe oraz duże nasilenie zgnilizny twardzikowej. W przypadku pierwszego zagrożenia, rolnik nie ma bezpośredniego wpływu na przezimowanie roślin. Może jedynie wykonać wszystkie uprawki i zabiegi z należytą starannością i terminowością. Wysokie porażenie zgnilizną twardzikową, może zostać skutecznie wyeliminowane przez zabieg wykonany w odpowiedniej fazie rozwojowej rośliny.


\"\"
Piotr Choroszewski, Bayer Crop Science

Plantacje rzepaku ozimego kwitły w tym roku dłużej niż zwykle (średnio o około 1 tydzień), co było spowodowane panującymi wtedy niskimi temperaturami. Przełożyło się to wraz z odpowiednią ilością opadów w kwietniu (np. w CDT Chechło – 58 mm) na wysoki stopień porażenia przez zgniliznę twardzikową. W doświadczeniach założonych w Centrach Doradztwa Technicznego pod kątem zwalczania tej i innych chorób okresu kwitnienia rzepaku, wyraźnie przoduje produkt Propulse 250 SE (dawka 1,0 l/ha), który jako integralna cześć „Złotej technologii ochrony rzepaku” firmy Bayer gwarantuje zabezpieczenie plantacji na najwyższym poziomie. Świadczą o tym plony uzyskane w tegorocznych doświadczeniach ścisłych (CDT Chechło) – na poziomie 6,6 ton z hektara nasion o wilgotności 9%.

Ochrona plantacji buraka cukrowego przed zachwaszczeniem.

W Centrach Doradztwa Technicznego prezentowano rolnikom różne technologie zwalczania chwastów w burakach cukrowych. Dzięki zastosowaniu herbicydów w tzw. systemie dawek dzielonych i wykonaniu kilku zabiegów zwalczających chwasty skutecznie ochroniliśmy plony przed zachwaszczeniem. Najlepszym systemem w tym przypadku okazała się mieszanina dwóch herbicydów – Betanalu maxx Pro z Metronem 700 S.C. zastosowanych w dawkach odpowiednio: 1,25 l + 1,0 l/ha w 3 zabiegach. Można je stosować niezależnie od fazy rozwojowej buraka przez cały sezon wegetacyjny. Herbicydy zawarte w preparatach zwalczają większość uciążliwych gatunków chwastów na plantacjach buraków, takich jak: samosiewy rzepaku, komosę białą, rdesty, rumiany, szarłat szorstki czy przytulię czepną.

Sezon 2016 w Sadowniczej Stacji Badawczej Bayer w Kozietułach Nowych

Fachowe poradnictwo w zakresie sadownictwa możliwe jest dzięki Sadowniczej Stacji Badawczej Bayer zlokalizowanej w Kozietułach Nowych (Mazowieckie). Oprócz prowadzenia badań środków ochrony roślin, Stacja współorganizuje również różnego typu spotkania branżowe, takie jak: Forum Doradców Sadowniczych, szkolenia dla Klubu Sadowniczego „Piękne Owoce”, zimowe spotkania ze studentami, a w ramach akcji „Grunt to Bezpieczeństwo” – spotkania ze szkołami.

\"\"

Tomasz Gasparski, Bayer CropScience

W zakresie Systemu Wspomagania Decyzji Vademecum (http://vademecum.cropscience.bayer.com.pl/) w Kozietułach Nowych opracowywane są komunikaty zarówno sadownicze, jak i jagodowe. W  sezonie 2016 wspomniany system objął sieć ponad stu stacji pogodowych z danymi na temat poziomu zagrożenia ze strony najgroźniejszych patogenów jabłoni, gruszy, drzew pestkowych i upraw jagodowych.

Sezon wegetacyjny 2016 dla większości sadowników był zróżnicowany. W pierwszej części sezonu wegetacyjnego parch jabłoni nie stanowił większego problemu. Zdarzały się infekcje, ale miały one głównie charakter infekcji słabych. Z uwagi na zwiększoną ilość opadów w drugiej części sezonu, w okresie przedzbiorczym w wielu sadach można było zaobserwować silne porażenie parchem.  Więcej kłopotu sprawił jednak mączniak jabłoni. Był to kolejny rok, w którym dominowała ta choroba. Przeprowadzone doświadczenia, w kilku lokalizacjach w Polsce potwierdziły wysoką skuteczność produktu Luna Experience 400 SC w ochronie zarówno przed parchem, jak również mączniakiem jabłoni.

W bieżącym sezonie największym problemem były jednak szkodniki. W sadach jabłoniowych dominowały pordzewiacze, mszyce i w okresie przedzbiorczym zwójkówki. W sadach śliwowych – owocówka śliwkóweczka, natomiast w sadach gruszowych miodówki. Doświadczenia przeprowadzone w Kozietułach Nowych wykazały bardzo wysoką skuteczność Movento 100 SC w zwalczaniu mszyc oraz miodówek. Preparat najwyższą skuteczność osiągał po około 9 dniach od zastosowania i zabezpieczał jabłonie i grusze przed wspomnianymi szkodnikami na stosunkowo długi okres, ponad 30 dni.

Redakcaj AgroNews,
fot.: Marta Nowak-Woźnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here