GUS: ceny produktów rolnych w styczniu

Jak informuje Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole, "GUS opublikował dane nt. cen produktów rolnych w styczniu br. W danych na szczególną uwagę zasługuje pierwszy od czerwca 2016 r. spadek cen skupu mleka w ujęciu miesięcznym. W naszej ocenie wynikał on przede wszystkim z negatywnych efektów sezonowych, które w kolejnych miesiącach będą oddziaływać w kierunku dalszego spadku cen mleka. Nie zmienia to naszego scenariusza, zgodnie z którym światowy rynek mleka pozostanie we wzrostowej fazie cyklu do III kw. 2017 r. W styczniu br. ceny skupu mleka były o 18,1 proc. wyższe niż przed rokiem".

 

\"rolnictwo,

 

Jak wyjaśnia Olipra: "W strukturze danych na uwagę zasługują również rosnące ceny skupu trzody chlewnej oraz bydła, natomiast iższe ceny odnotowano w przypadku drobiu. Utrzymujący się spadek cen drobiu stanowi wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z którą unijny rynek drobiu jest już nasycony. Tym samym w scenariuszu bazowym prognozujemy, że ogniska ptasiej grypy w UE, skutkujące ograniczeniami w eksporcie na rynki pozaunijne, będą oddziaływały w kierunku dalszego spadku cen drobiu w UE".

"Spadek cen w ujęciu rocznym odnotowano również w przypadku ziemniaków oraz wszystkich gatunków zbóż, wśród których najbardziej obniżyły się ceny kukurydzy. Czynnikiem oddziałującym w kierunku dalszego spadku cen zbóż w kolejnych miesiącach pozostają nagromadzone w poprzednich latach ich wysokie światowe zapasy" – wyjaśnia Olipra.

Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here