GUS: oziminy przezimowały gorzej niż w roku ubiegłym

  Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w marcu badań monolitowych i polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały nieco gorzej niż w roku ubiegłym, ale praktycznie bez większych strat.

  Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie tegorocznej zimy był na ogół korzystny dla zimujących roślin. Krótkotrwałe spadki temperatury (lokalnie do -25°C przy gruncie) i silne wiatry występujące przy niewielkiej pokrywie śnieżnej nie zagrażały zimującym oziminom, tylko miejscami powodując wysmalanie roślin. Powierzchnie upraw ozimych przeznaczone do zaorania po okresie zimowym są stosunkowo małe.

  Oceniając stan plantacji można stwierdzić, że są one na ogół dobrej kondycji. Pewne zastrzeżenia można mieć do upraw położonych na niższych stanowiskach, na których wczesną wiosną pojawiły się zastoiska wodne po dość szybkim roztopieniu śniegu i dość obfitych opadach w tym okresie na zamarzniętą glebę – wyjaśniają analitycy GUS.

  Na przeważającym obszarze kraju wznowienie wegetacji roślin ozimych rozpoczęło się pod koniec III dekady marca, a korzystne warunki agrometeorologiczne umożliwiły wykonywanie wiosennych prac polowych. Lokalnie w drugiej połowie marca, a na znacznym obszarze kraju dopiero w pierwszej połowie kwietnia przystąpiono do siewów owsa, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, buraków cukrowych oraz sadzenia ziemniaków. Uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby na początku okresu wegetacyjnego zabezpieczało potrzeby wodne roślin.

  Gwałtowne ocieplenie

  W II połowie kwietnia wystąpił znaczny wzrost temperatury, który przyczynił się do gwałtownego przyspieszenia siewów roślin jarych, ich wschodów oraz wegetacji ozimin. Obserwowano również przyspieszenie wegetacji na trwałych użytkach zielonych szczególnie tam gdzie warunki wilgotnościowe gleb pozwoliły na wczesne zastosowanie nawożenia mineralnego. Pod koniec I dekady kwietnia odnotowano rozpoczęcie kwitnienia drzew i krzewów owocowych oraz roślin na plantacjach jagodowych. Do połowy III dekady kwietnia nie zaobserwowano przemarznięcia pąków i kwiatów na drzewach i krzewach owocowych.

  Ostateczna ocena strat zimowych, jak i wiosennych oraz ocena stanu zasiewów upraw rolnych i ogrodniczych zostanie przeprowadzona w drugiej połowie maja br.

  Ocena stanu roślin ozimych 

  Z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że powierzchnia zbóż ozimych pod zbiory w 2018 r. wyniosła około 4,2 mln ha, tj. nieco mniej niż w roku ubiegłym. Z kolei powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym szacuje się na ponad 0,8 mln ha.

  Z badań monolitowych i polowych przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich pod koniec marca br. wynika, że uprawy ozime w całym kraju przezimowały gorzej niż w roku ubiegłym, odnotowano mniej roślin martwych i wątpliwych. Na plantacjach zasianych po optymalnych terminach agrotechnicznych, gdzie jesienią wschody były nierównomierne odnotowano niską odsadę roślin.

  Gdzie najgorzej przezimowały oziminy?

  Według oceny rzeczoznawców wojewódzkich GUS, w kraju do zaorania zakwalifikowano tylko ok. 1,5% powierzchni zasiewów zbóż ozimych oraz ok. 4% rzepaku i rzepiku ozimego. Największe straty zimowe w powierzchni plantacji rzepaku i rzepiku ozimego odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim – 18% oraz mazowieckim – 10% i w wielkopolskim – 8%, natomiast zbóż ozimych najwięcej przewiduje się zaorać w województwach: kujawsko-pomorskim – 10%, wielkopolskim – ok. 3% i mazowieckim -2%.

  Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here